Jablůnka - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

V roce 2023 se budou platit místní poplatky za vývoz komunálního odpadu a za psy od 1.2.2023 do 31.5.2023 na pokladně OÚ Jablůnka, zde obdržíte také štítek na popelnici a sáčky na tříděný odpad.

Poplatky za odpady a psy je možno hradit i přes účet. Domovní odpad číslo účtu 4729851/0100, VS 1345 + číslo domu, pes číslo účtu 4729851/0100, vs 1341+číslo domu. Pokud uhradíte poplatek na účet obce, musíte si dojít na OÚ v Jablůnce vyzvednout štítek na popelnici.  

 

  • Místní poplatek ze psů

(Obecně závazná vyhláška obce Jablůnka č. 4/2019 s účinností od 1.1. 2020)

Za psa: 300,-Kč

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 300,- Kč

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let: 150,-Kč

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let: 150,- Kč

 

  • Poplatky místní

(Zákon č. 565/1990 sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závazná vyhláška Obce Jablůnka č. 1/2023 s účinností od 17. 1. 2023)

Roční poplatek za svoz odpadu:

Osoba trvale hlášena v obci: 600,-Kč

Osoba trvale hlášena na pasekách: 400,-Kč

Osoba hlášena na úřední adrese, prokazatelně bydlící v obci: 600,-Kč

Vlastník rodinného domu nebo bytu na území obce , ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba: 600,-Kč

 

Osvobozeni jsou:

1.děti narozené v roce  2023

2. osoba hlášena k trvalému pobytu v sídle ohlašovny tj. Jablůnka čp.365, která se prokazatelně na území obce nezdržuje

3. osoba , která se delší dobu jak 6 měsíců zdržuje v zahraničí

4. osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem  

 

Popelnice bez štítků na daný rok, nebudou od 1.6. daného roku vyváženy.

 

PŘEHLED POPLATKŮ A ÚHRAD ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY

Czech point

 

  • SPRÁVNÍ POPLATKY:

Platby za správní poplatky jsou inkasovány na pokladně obecního úřadu, případně mohou být zaslány na účet 4729851/0100, var.symbol 1361.

 

Poplatek za ověření podpisu: 30,-Kč

Poplatek za ověření fotokopie,/1strana=30-/: 30,-Kč

Poplatek za uzavření manželství mimo úřední místnost (schváleno 26.zas OZ 15.12.2004,291/26c): 1000,-Kč

Poplatek za sňatek uzavřený v jiný den než stanovený/sobota/ není stanoven, schváleno na 26.zas.OZ 15.12.2005 291/26 b).: 0 Kč

Poplatek za uzavření manželství,když jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v ČR dle zákona o správ.poplatcích: 2000,-Kč

Poplatek za uzavření manželství,když ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v ČR: 3 000,-Kč

Změna jména nebo příjmení: 1 000,-Kč

Změna hanlivého jména nebo příjmení: 100,-Kč

Vydání druhopisu rodného listu, oddacího listu nebo úmrtního listu: 100,-Kč 

Poplatek za přihlášení k trvalému pobytu: 50,-Kč

 

  • MÍSTNÍ POPLATKY:

Platby za místní poplatky  jsou inkasovány na pokladně obecního úřadu nebo mohou být uhrazeny na účet 4729851/0100, var.symbol domovní odpad 1345(+číslo domu), var.symbol poplatek za psa 1341(+číslo domu).

 

Poplatek za domovní odpad činí na osobu trvale hlášenou v obci: 600,-Kč

Poplatek za domovní odpad na osobu trvale hlášenou na pasekách: 400,-Kč

Poplatek za domovní odpad na osobu trvale hlášenou na úřední adrese obce, která prokazatelně bydlí v obci Jablůnka: 600,-Kč    

Vlastník RD nebo bytu na území obce, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba: 600,-Kč

Poplatek je splatný do  31.5. xxxx

Držitel psa ,který má na územní obce trvalý pobyt: 300,-Kč

Starobní , invalidní důchodce , který má na území obce trvalý pobyt:150,-Kč    

Majitel psa na pasekách /Horní, Dolní paseky,Jablůnecký Vesník, Páleniska: 50,-Kč

Platba za druhého psa je ve stejné výši, jako za prvního psa u jednotlivých držitelů .

Poplatek za psa je splatný do 30.4.xxxx.

 

  • PLATBA ZA HROBOVÉ MÍSTO:

Platby za hrobová místa jsou inkasovány na pokladně obecního úřadu, případně mohou být zaslány na účet 4729851/0100, var.symbol 3632(+číslo hrobu).

 

Platba za jednohrob na deset let: 400,-Kč

Platba za dvojhrob na deset let: 800,-Kč

Urnové místo na deset let: 300,-Kč

Urnové místo s vybudovaným základem na deset let : 800,-Kč

Kolumbárium na deset let: 800,- Kč + jednorázový poplatek 1000,-Kč za mramorovou desku

                                              

  • PLATBY ZA ZBOŽÍ A SLUŽBY:

Platby za zboží a služby jsou inkasovány na pokladně obecního úřadu nebo mohou být uhrazeny na účet 4729851/0100, var.symbol = číslo faktury, číslo domu, …

 

Prodej popelnice pozinkované 110l: 1000,-Kč včetně DPH

Prodej popelnice plastové120l: 1000,-Kč včetně DPH

Doprava malotraktorem, odvoz vlečky: 500,-Kč včetně DPH(každá započatá 1 hodina)

platnost od 01.04.2023, v případě potřeby obecního traktoru, přijďte na pokladnu OÚ Jablůnka uhradit poplatek a poté kontaktujte místostarostu p. Juřínka: 736 763 595, se kterým se dohodnete na místě, času a rozsahu práce.

 

  • STOČNÉ:

Platby za stočné jsou fakturovány občanům a inkasovány na účet 867745540257/0100 var.symbol =číslo faktury, nebo mohou být uhrazeny na pokladně obecního úřadu.

 

Stočné za rok 2022, které bude fakturováno v r. 2023, Schváleno 14.12.2022  na  3. zasedání  ZO , č.j. 46/3:  36,11 Kč/m3  bez  DPH                    ( 39,72 Kč/m3 s DPH)

 

  • Místní poplatek z místa

50 kč/den

Jedná se o platbu za užívání obecního pozemku, kde bude umístěna dočasná stavba nebo zařízení, sloužících pro poskytování prodeje a služeb.(pojízdné prodejny, stánky …)