Obec Jablůnka
ObecJablůnka

Nový systém svozu komunálního odpadu

 

Nová Obecně závazná vyhláška obce Jablůnka o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Zastupitelstvo obce na svém 15. zasedání schválilo novou vyhlášku o odpadech. Pro občany z ní vyplývá zaplatit poplatek za svoz odpadu do konce května a to 650 Kč za osobu. Vyhlášku si můžete stáhnout (odkaz zde).

Platnost vyhlášky je od 1.1.2024

 

Podmínky pro zapojení právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání do systému shromažďováni, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu zavedeného obcí Jablůnka.

Zastupitelstvo obce na svém 15. zasedání schválilo žádost, ceník, podmínkysmlouvu pro podnikatele, kteří se chtějí zapojit do obecního systému sběru komunálního odpadu. Upozorňujeme, že toto se týká pouze drobných podnikatelů, kteří nejsou výrobní firmou a produkují pouze odpad v rozsahu podobném jedné domácnosti. Upozorňujeme, že každý podnikatel, živnostník, firma má zákonnou povinnost prokázat na vyžádání, jak nakládá s odpady.

Podnikatel, který se chce zapojit do obecního systému sběru odpadu si přečte podmínky (odkaz zde), ceník (odkaz zde) a vypíše žádost (odkaz zde), kterou přinese na obecní úřad, kde s ním bude uzavřena smlouva (odkaz zde).

 

Poplatky vyplývající ze smlouvy jsou pro rok 2024:

Podnikatel bez svozové nádoby (popelnice), který má provozovnu v místě bydliště nebo nevyžaduje svoz odpadu od provozovny:

  • 300 Kč směsný odpad + 50 Kč tříděný odpad

Podnikatel se svozovou nádobou (popelnice), který má provozovnu mimo své bydliště:

  • 1650 Kč (120l popelnice) a 3300 Kč (240l popelnice) směsný odpad + 10% z ceny směsného odpadu za tříděný odpad

Poplatky jsou splatné při uzavření smlouvy nebo do 31.5.2024. Ceny jsou uvedeny bez DPH.