Obec Jablůnka
ObecJablůnka

Povodňová komise obce Jablůnka

Na zastupitelstvu obce, konané 21. ledna 2015, byla schválená povodňová komise pro období 2015 – 2018. Komise je složena z členů obecního zastupitelstva a výjezdové jednotky SDH Jablůnka. Součástí komise je i hlásná povodňová a hlídková služba.

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizuje povodňový orgán obce a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Hlídková služba se organizuje za účelem zabezpečení těch úkolů hlásné povodňové služby, které jsou spojeny s monitorováním povodňové situace na území příslušné obce. Monitorování spočívá v organizovaném, ve stanovených intervalech prováděném, pozorování hydrologických a ostatních jevů provázejících povodňovou situaci, včetně pozorování vodních stavů v hlásných profilech. Pozorování zajišťují členové hlídkové služby – pozorovatelé, kteří podávají zprávy povodňovému orgánu obce. Podnětem k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby postoupené jednotlivý obcím ze strany povodňového orgánu ORP (Vsetín) nebo vlastní poznatky a informace o možném vzniku povodně.

Předsedou povodňové komise je starosta obce. Povodňová komise obce Jablůnka je podřízena povodňovému orgánu ORP Vsetín. Povodňovou komisi svolává předseda (zástupce předsedy) povodňové komise zpravidla před vyhlášením II. SPA ve správním obvodu obce. V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a ORP Vsetín pověřuje starosta řízením povodňové komise obce jiného člena komise(zástupce předsedy).

Složení povodňové komise 2015 – 2018 zde

Digitální povodňový plán zde

Datum vložení: 14. 2. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 2. 2015 0:00
Autor: Správce Webu

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 22
TÝDEN: 886
CELKEM: 1246346

Odstávky elektrické energie v obci

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Virtuální Česko