Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kalendář akcí na rok 2016

 

Termín Název akce Pořadatel:
Leden 9. 1.  Tříkrálová sbírka - akce Charity Vsetín FS ČCE v Jablůnce
  27. 1.  Den otevřených dveří, zápis do 1. třídy ZŠ Jablůnka
    Akce RC Jabloňka v lednu - 7., 14., 28. 1. RC Jabloňka
       
Únor 28. 2. Dětský karneval s Hopsalínem ZŠ Jablůnka
  15. 2. Zdravé zoubky MŠ Jablůnka
    Akce RC Jabloňka v únoru - 11., 18., 25. 2. RC Jabloňka
       
Březen 1. 3. Požární prevence a ochrana obyvatelstva Knihovna, SDH
  2. 3. Jablůnka čte dětem Knihovna
  7. 3. Montessori - lekce 1 RC Jabloňka
  21. - 31. 3. Sběr použitého šatstva pro Diakonii Broumov OÚ Jablůnka
  24. 3. Velikonoční svátky: Pašijové čtení - 18.00 FS ČCE v Jablůnce
  25. 3. Velký pátek- 9.00 FS ČCE v Jablůnce
  27. 3. Neděle vzkříšení- 9.00 FS ČCE v Jablůnce
    Akce RC Jabloňka v březnu - 3., 10., 31. 3. RC Jabloňka
  29. 3. Vyrábění v knihovně Knihovna
       
Duben 1. 4.  Noc s Andersenem SDH, knihovna
  6. 4. Jablůnka čte dětem Knihovna
  7. 4. Montessori - lekce 2 RC Jabloňka
  7. 4. Otevření dopravního hřiště na Školničce s BESIPem OÚ Jablůnka + RC Jabloňka
  12. 4. Austrálie Knihovna
  16. 4.  Ukliďme si Jablůnku SK komise
  21. 4.  Zahradní slavnost MŠ Jablůnka
  22. 4.  Flora Olomouc Obec Jablůnka
  24. 4. Přednáška - Lékaři bez hranic - MUDr.Šmajstrla - 14.00 FS ČCE v Jablůnce
  26. 4. Senioři a jejich bezpečí Knihovna
  29. 4. Slet čarodějnic ZŠ Jablůnka
  30. 4.  Košt jabkovice a jabkových buchet OÚ, SDH
  ??? Vítání občánků SPOZ Jablůnka
    Akce RC Jabloňka v dubnu - 7., 14., 21., 28. dubna RC Jabloňka
       
Květen 4. 5. Jablůnka čte dětem Knihovna
  5. 5.  Pietní  shromáždění k výročí osvobození obce OÚ Jablůnka
  5. 5. Montessori - lekce 3 RC Jabloňka
  17. 5. Zápis do MŠ Jablůnka, 8 - 16 h MŠ Jablůnka
  6. 5. Vítání ptačího zpěvu - vycházka s ornitologem  Jablůnka ŽIJE!
  3.,5.,19. 5. Besídka pro maminky -  v MŠ 3.5. a 5.5. / v ZŠ 19. 5. MŠ/ZŠ Jablůnka
  26. 5. Montessori - lekce 4 RC Jabloňka
    Akce RC Jabloňka - 5., 12., 19., 26. května RC Jabloňka
       
Červen 1. 6. Jablůnka čte dětem Knihovna
  4. 6. Dětský den Volejbal TJ Spartak
  4. 6. Valašský pohár BTX - XC - závody horských kol EDIE TEAM Vsetín
  10. 6. Noc kostelů - 19.00 FS ČCE v Jablůnce
  17. 6. Sedkání sedmdesátníků a pětasedmdesátníků SPOZ Jablůnka
  25. 6. 2. den medu a písniček ČSV Jablůnka
  23. 6. Rozloučení s MŠ MŠ, OÚ Jablůnka
       
Červenec 2. 7.  Hasičská soutěž o pohár starosty SDH Jablůnka
  6. 7. Vzpomínková slavnost k výročí upálení M. J. Husa - 17.00 FS ČCE v Jablůnce
  30. 7. Myslivecký výlet MS Jablůnka
       
Srpen 27. 8. Rodinný den Jablůnka ŽIJE!
       
Září 17 . 9. Výstava ke 110. výročí narození Karla Hofmana (do 20. 9.) SK komise
  23. 9. Okresní konference Českého svazu žen v Jablůnka ČSŽ Jablůnka
       
Říjen ??? Pouštění draků Jablůnka ŽIJE!
  14. 10. Stezka odvahy Volejbal TJ Spartak
  25. 10. Den stromů MŠ Jablůnka
  25. 10. Setkání seniorů - 80, 85, 90 a více let SPOZ Jablůnka
  ??? Přednáška - Sborový dům FS ČCE v Jablůnce
       
Listopad 7. 11. Vítání občánků SPOZ
  10. 11. Uspávání broučků RC Jabloňka
  14. 11. Beseda s Mgr. Střelcovou "Co je školní zralost" MŠ Jablůnka
  25. 11. Vánoční jarmark SK komise
       
Prosinec 3. 12.  Rozsvěcování vánočního stromečku OÚ Jablůnka
  24. 12. Štědrovečerní slavnost- 14.00 FS ČCE v Jablůnce
  25. 12. Boží hod vánoční - bohoslužby s večeří Páně - 9.00 FS ČCE v Jablůnce
  31. 12. Silvestr a Nový rok u Obecního úřadu OÚ Jablůnka

 

Aktualizace 15. 10. 2016

Uvedené termíny se mohou změnit a budou průběžně aktualizovány.

Organizátoři akcí v Jablůnce, kteří stojí o zveřejnění svých akcí určených
pro veřejnost v kalendáři jablůneckých akcí 2016, se mohou obracet na
předsedu Sportovně-kulturní komise ZO Jablůnka Mgr. Luďka Drlíka
prostřednictvím e-mailu ldrlik@seznam.cz.