Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekt „Rekonstrukce T-148″

Realizovaný projekt – vloženo 31. 1. 2015

Historie této tatry začala v roce 1980, kdy byla vyrobena. V roce 1987 byla upravena na hasičskou cisternu a v roce 2006 ji obec Jablůnka zakoupila za částku 80 000 Kč od rožnovských hasičů, kteří zakoupili nový cisternový automobil.

foto před rekonstukcí foto po rekonstrukci
foto před rekonstukcí foto po rekonstrukci


Částku 80 000 Kč obec Jablůnka zaplatila z prodeje bývalé cisterny Škoda 706 RTHP CAS 25(známý jako trambus, erťák), kterou jsme prodali do sousední obce  Pržno.

Na Tatře 148 bylo následně provedeno několik úprav včetně namontování nového majáku a vytvoření zadního úložného prostoru. Od té doby věrně cisterna slouží naší jednotce (8. let). Nemůžeme si ji vynachválit díky vynikajícím jízdním vlastnostem v nepřístupném terénu, díky kterým se můžeme dostat skoro až k ohniskům, které jsou těžce dostupná. Další nezanedbatelnou výhodou je i to, že nádrž obsahuje 6000 litrů vody, kdy v nejbližším okolí mají cisternu se stejnou nebo větší nádrží až hasiči ve Valašské Polance a ve Valašském Meziříčí. Tím pádem jsme při lesních požárech doslova spásou pro ostatní jednotky, jelikož jim můžeme dovézt dostatečné množství, při těchto zásazích tak potřebné vody.

Teď se ovšem již dostáváme k jádru problému. Tato cisterna měla již za sebou hodně náročných zásahů a hlavně hodně odsloužených let (27. let), což se projevovalo na jejím stavu. I přes velkou snahu našich strojníků tedy docházelo ke korozi jak na nástavbě tak i podvozku, dokonce se také začal ztrácet olej z motoru a hrozilo celkové jeho zničení a v neposlední řadě nesmíme zapomenout na netěsnosti v nádrži na vodu, kdy nám za jízdy k zásahům dokonce část vody vždy vytekla.

Na začátku roku 2012 jsme tedy začali jednat se zástupci HZS Zlínského kraje, a také se zástupci obce Jablůnka.  Úplně nová cisterna, určená k lesním požárům, stojí přibližně 6 500 000 Kč, což si obec určitě nemůže dovolit. Existují sice dotace ze zlínského kraje a z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, ale tato částka se pohybuje okolo max. 2 000 000 Kč a zbytek by musela do částky 6 500 000 Kč doplatit obec. Což nám bylo jasné, že si obec takovou investici nemůže dovolit a proto jsme se domluvili, že půjdeme cestou rekonstrukce stávající cisternové automobilové stříkačky(CAS).

Na konci roku 2012 jsme tedy podali žádost na ředitelství Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje  na rekonstrukci cisterny.

Následovala návštěva ředitelky HZS Zlínského kraje v březnu 2013, se kterou jsme jednali převážně právě o opravě naší Tatry.

V listopadu 2013 došlo k důležitému posunu. Naše jednotka totiž obdržela dotaci 169 000,- Kč ze Zlínského kraje. Po konzultaci členů jednotky se starostou obce bylo rozhodnuto, že tato částka bude využita na generální opravu motoru, kabiny a na nalakování kabiny. Vše dopadlo s pozitivním výsledkem a na začátku prosince jsme již jezdili s ,,novým“ motorem a opravenou kabinou.

Dalším zlomovým okamžikem byla první čtvrtina roku 2014. Tehdy nám byla přiřknuta dotace z HZS Zlínského kraje, která byla určena výslovně na opravu Tatry. Tato částka byla však „pouze“ 230 000 Kč a  nedostačovala na kompletní rekonstrukci  nástavby. Proto následovalo další kolo jednání se zastupitelstvem obce, které následně rozhodlo, že zbylou a převážnou část ceny rekonstrukce   doplatí obec Jablůnka.(viz. příloha usnesení zastupitelstva obce č. 42, konaného dne 14. 7. 2014) Následně jsme spolu se starostou obce sepsali požadavky(viz. příloha požadavky na rekonstrukci cisterny ) na provedení rekonstrukce a bylo vyhlášeno výběrové řízení na firmu, která tuto opravu provede(viz. zadávací dokumentace). Z více firem byla následně vybrána firma KOMET Pečky, která nejlépe splňovala zadané požadavky.

Následoval již rychlý spád událostí. S firmou KOMET byla sepsána a podepsána smlouva a ve čtvrtek 28. srpna 2014 se Tatra odvezla do firmy na rekonstrukci. A přesně po pěti měsících, ve středu 28. ledna 2015, se vrátila zrekonstruovaná Tatra zpět do naší garáže(viz příloha předávací protokol).

Celková rekonstrukce cisterny stála 1 052 360 Kč. Tato částka byla ještě navýšena o 75 000 Kč za naviják pro rychlý zásah. Obec Jablůnka tedy ze svého rozpočtu hradila částku 897 360 Kč.  Tato částka se ale může ještě výrazně snížit, protože obec má podanou žádost na poskytnutí další dotace na rok 2015 od HZS Zlínského kraje, resp. z rozpočtu Zlínského kraje, na již provedenou opravu cisterny v částce 710 000 Kč(viz. příloha žádost o dotaci na techniku pro rok 2015).

 

Fotografie před rekonstrukcí cisterny CAS 32 T-148 zde

Fotografie po rekonstrukci cisterny CAS 32 T-148 zde

 

 

Přílohy:

Usnesení zastupitelstva č. 42, konaného 14. července 2014

Žádost o dotaci na techniku pro rok 2015

Předávací protokol

Zadávací dokumentace

Požadavky na rekonstrukci cisterny