Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekt „Hasičská zbrojnice“

Realizovaný projekt – vloženo 14. 11. 2014

Předmětem projektu je zateplení objektu Obecního domu Jablůnka 207 (hasičská zbrojnice). Na objektu byl proveden kompletní zateplovací systém nadzemních obvodových stěn, zateplení stropu nad 3. nadzemním podlažím a výměna všech dosud zatím nevyměněných výplní otvorů, včetně výměny tří kusů vrat do hasičské zbrojnice.

Obvodové stěny byly zatepleny zateplovacím polystyrénem o tl. 160 mm. Polystyren byl na vnější straně opatřen pohledovou omítkovou vrstvou, vyztuženou síťovinou. Pro izolaci ostění byl použit také polystyren o tloušťce 50 mm. Na ošetřený povrch podlahy půdního prostoru byla aplikována tepelně-izolační vrstva na bázi minerální vaty o tloušťce 240 mm. Veškeré stávající, doposud nevyměněné okenní, dveřní a vratové konstrukce, byly nahrazeny novými plastovými okny, dveřmi a vraty. Všechny parapety oken, oplechování atik, nové dešťové žlaby a svody byly provedeny z povrchové upraveného plechu.
Všechny vnitřní stěny, kde byla provedena výměna okna, dveří a vrat, byly zaomítány a následně vymalovány.V rámci projektu byla také provedena kompletní montáž nového hromosvodu.

Nad rámec projektu byla provedena úprava stávajících rozvodů topení a rozvodů elektřiny v garážích hasičské zbrojnice a také se provedla nová elektroinstalace ke garážovým vratům.
Na závěr se realizovalo ještě odvětrání výfukových plynů, z cisternových automobilových stříkaček, nad střechu obecního domu, s použitím vzduchotechniky.

Náklady na projekt:  
Dotace fondu soudržnosti 2 246 768,00 Kč – 85 %
Dotace SFŽP 132 162,00 Kč – 5 %
Vlastní zdroje Obce 264 327,00 Kč – 10 %
Způsobilé výdaje 2 643 257,00 Kč – 100 %(2 246 768 + 132 162 + 264 327)
Nezpůsobilé výdaje 342 130,00 Kč
Celkové náklady
2 985 387,00 Kč

 

Čeněk Hajný – starosta obce Jablůnka

 

 

Boční pohled 1 Boční pohled 2 Zadní pohled 1
Boční pohled 1 Boční pohled 2 Zadní pohled 1
Zadní pohled 2 Přední pohled 1 Přední pohled 2
Zadní pohled 2 Přední pohled 1 Přední pohled 2

 

Více fotografií z rekonstrukce objektu naleznete zde