Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Plánované investiční a neinvestiční akce pro rok 2019

 

 

  • sokolovna – v nitřní úpravy sokolovny jsou takřka hotové. V době prázdnin bychom chtěli upravit vnitřní dlažby, dveře a vymalovat chodby. Musíme vybudovat novou přečerpávačku, která bude napojená na splaškovou kanalizaci.

 

  • část plochy za obecním úřadem tzv.školničku chceme využít na aktivní a pasivní odpočinek pro mládež i seniory. Žádost je podaná na Ministerstvo pro místní rozvoj. Celkové náklady činí 1 000 000 Kč, z toho dotace je 70 %.

 

  • úprava hřbitova – jedná se již o třetí a konečnou etapu, kdy budou dokončeny chodníky a oplocení celého hřbitova včetně podezdívek. Dotační titul vypsalo MMR

 

  • oprava místních a účelových komunikací – v letošním roce bychom chtěli opravit komunikace v extravilánu obce Na Kobylu a v horní části Nivy. Dotace bude činit 70% celkových nákladů.

 

  • SDH cisterna CAS – na financování nové cisterny budou ze státního rozpočtu uvolněny finanční prostředky ve výši 2 500 000 Kč, Zlínský kraj uvolní 500 000 Kč a zbytek bude doplacen z rozpočtu obce Jablůnka. Celková částka činí 6 500 000 Kč bez DPH. Hasičská cisterna LIAZ je již ve velmi špatném stavu, a proto jsme se rozhodli žádost na novou cisternu podat.

 

  • střecha hasičské zbrojnice – již v minulém roce jsme čekali na dotaci z IROPU, ale dotační titul do dnešního dne nebyl vypsán. Bylo rozhodnuto tuto akci připravit a zafinancovat z vlastních finančních prostředků. Krytina je ve velmi špatném stavu a při silnějších deštích zatéká dovnitř budovy.

 

  • oplocení sběrného dvora – v současné době není oplocení po celém obvodu sběrného dvora a je možné do tohoto prostoru vniknout. Pozemek využíváme na ukládání stavebního materiálu a parkování obecní techniky. Proto je nutné tento prostor zabezpečit. V letošním roce bychom chtěli začít s výstavbou krytého přístřešku pro kontejnery, traktory a doplňující zařízení.

 

  • veřejné osvětlení – jedná se o částečnou výměnu vedení VO, kdy v některých částech obce jsou ještě dráty. Tyto se při poryvu větru dotýkají, což způsobuje spadnutí jističů a část obce nesvítí. Z těchto důvodů chceme stávající vedení nahradit kabelem.  

 

  • Knihovna - v naší knihovně bude nutné v příštím roce udělat několik úprav, protože delší dobu jsme jen dokupovali nutné doplňky, ale větší úpravy prováděny nebyly. Bude nutné upravit zázemí knihovny, vyměnit nebo dokoupit regály, stoly, židle atd. Dále bychom chtěli vyměnit osvětlení, které je už nevyhovující, jak po stránce vzhledové, tak po stránce nedostatečné intenzity světla.