Úřední deska

17.2. 2015 Program 7. zasedání obecního zastupitelstva
4.2. 2015 Program 6. zasedání obecního zastupitelstva
22.1. 2015 Otevření speciální MŠ a praktické ZŠ Vsetín, Turkmenská
20.1. 2015 „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“
13.1. 2015 Program 5. zasedání obecního zastupitelstva
10.1. 2015 Možnost čerpání dotací pro zemědelce
17.12. 2014 Oznámení o čerpání dovolené MDDr. Baník, Bystřička
15.12. 2014 Změna registrace vozidel
9.12. 2014 Program 4. zasedání obecního zastupitelstva
8.12. 2014 Přístavba a stavební úpravy Lakovna Hajdík s.r.o.
2.12. 2014 Návrh rozpočtu na rok 2015
27.11. 2014 Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko – Návrh rozpočtu na rok 2015.
26.11. 2014 Odprodej pozemku ve vlastnictví Obce Jablůnka – žadatel D. Tajzler
21.11. 2014 Dotace ze Zlínského kraje pro výjezdovou jednotku SDH Jablůnka
18.11. 2014 Program 3. zasedání obecního zastupitelstva
12.11. 2014 Pronájem pozemku Bilíkovi
10.11. 2014 Pronájem pozemku Hrotková
10.11. 2014 Pronájem pozemku Miklovi
10.11. 2014 Pronájem pozemku Nevola
4.11. 2014 Program 2. zasedání obecního zastupitelstva
24.10.2014 Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce.
10.10.2014 Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko – návrh rozpočtu pro rok 2015.
4.8.2014 Zadávací dokumentace – rekonstrukce CAS 32 T 148.
1.7.2014 Region Bílé Karpaty vyhlašuje výběrové řízení na funkci: Výkonný ředitel/ka Regionu Bílé Karpaty.
16.6.2014 Výzva k podání nabídky Hřiště v přírodě – MŠ Jablůnka.
2.6.2014 Obec Jablůnka –

14.5.2014 Sdružení pro rozvoj Mikroregionu Střední Vsetínsko – závěrečný účet za rok 2013.
24.4.2014 Veřejná vyhláška – zpřístupněn k nahlédnutí – hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcí na rok 2014.
24.4.2014 Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko – závěrečný účet na rok 2013 a zpráva o výsledku přezkoumání
22.4.2014 Výzva k podání nabídky – Hřiště v přírodě – MŠ Jablůnka.
18.4.2014 Pozvánka – Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Přehled VaKu .
7.4.2014 Volby do Evropského parlamentu – počet členů.
7.4.2014 Volby do Evropského parlamentu – jmenování zapisovatelky.
7.4.2014 Volby do Evropského parlamentu – informace o počtu a sídle volebního okrsku v obci Jablůnka.
26.2.2014 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti – dědicům po zemřelém Janu Matoškovi.
5.2.2014 Opravné rozhodnutí – přeložka silnice I/57 Semetín – Bystřička.
28.1.2014 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti – úmrtí Jana Matošky.
2.12.2013 Rozpočtový výhled na roky 2015-2017 DSO Střední Vsetínsko.
2.12.2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 DSO Střední Vsetínsko.
29.11.2013 Návrh rozpočtu na rok 2014.
13.11.2013 Protipovodňova ochrana pro obec Jablůnka a Malá Bystřice.
25.10.2013 Oznámení o možnosti převzít písemnost.
9.10.2013 Oznámení o době a místě konání voleb podzim 2013.
27.9.2013 Nařízení Státní veterinární správy – mor včelího plodu v části územního obvodu Zlín.kraje.
13.9.2013 Oznámení o realizaci geodetických prací – Natura 2000 ve Zlínském kraji .
13.9.2013 Oznámení o zahájení řízení Nad Jasenkou.
13.9.2013 Usnesení lhůty nahlížení Nad Jasenkou.
13.9.2013 Spojení řízení usnesení Nad Jasenkou.
11.9.2013 Projekt „Vzdělávejte se pro růst – pracovní příležitosti“.
2.8.2013 Přeložky silnice I/57 Semetín – Bystřička.
18.7.2013 Natura2000 – oznámení o realizaci geodetických prací.
28.5.2013 Stavební povolení – 4 RD Jablůnka – prodloužení infrastruktury.
23.5.2013 Obec Jablůnka – závěrečný účet za rok 2012

23.5.2013 Informace o umístění a provedení stavby – Indet safety system a.s.
7.5.2013 Povolení stavby vodního díla – 4 RD Jablůnka.
2.5.2013 Závěrečný účet za rok 2012 Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko - návrh - - výsledek přezkoumání -.
2.5.2013 Prodloužení veřejné technické infrastruktury objekt SO 01, SO 02, SO 03.
24.4.2013 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013.
24.4.2013 Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013.
15.4.2013 Veřejná vyhláška – pokračování řízení přeložky silnice I/57 Semetín – Bystřička
18.2.2013 Veřejná vyhláška – přeložky silnice I/57 Semetín – Bystřička.
27.11.2012 Návrh rozpočtu na rok 2013 ke schválení v paragrafovém znění na zasedání ZO dne 12.12.2012.