Projekt „Pošta“

Realizovaný projekt – vloženo 14. 11. 2014

Tento projekt řešil kompletní zateplení objektu, tak aby odpovídala současným tepelně technickým požadavkům, dle současných platným norem. Jednalo se o výměnu oken a dveří, zateplení vnějšího pláště budovy a zateplení stropu půdy.

Stávající dřevěná okna byla vyměněna za nová, plastová. Vstupní dřevěné dveře byly nahrazeny plastovými. Výměna oken byla provedena včetně klempířských výrobků, vnitřních parapetů a žaluzií.

Zateplení fasády objektu bylo provedeno kontaktním zateplovacím systémem, kdy jako izolant byl použit fasádní polystyren o tl. 140 mm (v soklové části extrudovaný polystyren tl. 100 mm), kotvenými bodovými kotvami a lepením. Současně s fasádou byla provedena úprava svodu hromosvodného zařízení. Strop půdy byl zateplen minerální vatou o tl. 120 + 140 mm (ve dvou vrstvách mezi dřevěný rošt).

Nad rámec projektu byl celý vnitřní prostor pošty vymalován zaměstnanci obecního úřadu.

 

Náklady na projekt:

Dotace fondu soudržnosti     681 024,25 Kč – 85 %

Dotace SFŽP                           40 060,00 Kč – 5 %

Vlastní zdroje Obce                80 120,75 Kč – 10 %

Způsobilé výdaje                    801 205,00 Kč – 100 %(681 024,25 + 40 060 + 80 120,75)

 

Nezpůsobilé výdaje               103 299,00 Kč

Celkové náklady                   904 504,00 Kč

 

Čeněk Hajný – starosta obce Jablůnka