Obsah

TJ Sokol

V současné době cvičí patnáct maminek s dětmi v tělocvičně ZŠ Jablůnka pod vedením Silvie Procházkové. Je velmi důležité podporovat tělesný rozvoj dětí, utužovat ho pravidelným cvičením a tak napomáhat k rozvoji duševní stránky. Jak samo o sobě říká jedno staré přísloví – ve zdravém těle zdravý duch. My senioři se scházíme vždy rádi a v hojném počtu ať už k besedám, táborákům nebo jen tak u kulatého stolu. I když se nevidíme tak často, pokaždé se na setkání moc těšíme a s úsměvem vzpomínáme na zábavné historky, nebo mnohdy složité nácviky ze sokolských sletů.

Cvičení rodičů s dětmi probíhá v tělocvičně  na ZŠ Jablůnka, pravidelně každé úterý od 16 hodin. Cvičení navštěvuje 21 dětí ve věku 2 – 4 let. Děti cvičí společně se svými rodiči nebo prarodiči, zvykají si na pobyt v kolektivu vrstevníků. Základem cvičení jsou motivované hry s doprovodem dětských říkanek a písniček. Důraz je kladen zejména na rozvoj motoriky a obratnosti. V průběhu roku se mohou děti zúčastnit mnoho dalších akcí jako je plavání, Mikuláš aj.

Informace o dění a aktuálních událostech v Sokolu naleznete na jejich facebookových stránkách zde.

 

Olga Tajzlerová a Silvie Procházková