Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

TJ Sokol Jablůnka - Pržno

 

TJ Sokol Jablůnka – Pržno se aktivně zařazuje do mnoha projektů- Projekt Pojď si hrát, pojď se bavit, pojď se hýbat! je zaměřen  na pohybové aktivity předškolních a školních dětí. Do tohoto projektu je zahrnuto i cvičení rodičů s dětmi. S dětmi cvičíme především v tělocvičně, ale pokud to jen trochu dovolí počasí, cvičení a různé aktivity probíhají venku na sněhu, nebo na hřišti, v lese, na louce. Během cvičebního roku, tj.září  - červen uskutečníme výlety na bazén, na lezeckou stěnu, do jízdárny ke koním nebo do bike arény. Do projektu je zapojeno několik cvičitelek, které mají na starosti vedení cvičebních  hodin a organizaci výletů a akcí.

 

Cílem je dát dětem základy pro různé druhy sportů, které si v budoucnu vyberou, děti zapojit do sportovních aktivit, seznámit je s různými druhy sportu, sportovních  her, naučit se něco nového, zvládnout nové dovednosti, ale také se něco nového dozvědět. Jedná se o dovednosti z oblasti ovládání vlastního těla, pohyby a polohy částí těla, základní motoriky, základy gymnastické činnosti, herní činnosti, základy sportovních her, atletické činnosti, tanec, turistika, plavání, zimní činnosti – lyžování a bruslení, cyklistika.

Cvičební hodiny probíhají 1x týdně v tělocvičně nebo dle počasí venku. Cílovou skupinou jsou nejmenší děti, které cvičí společně s rodiči, dále pak předškolní děti v oddíle mladšího žactva a školní děti v oddíle staršího žactva. Dále máme ještě oddíl cvičení rodičů s batolaty, kde nejmenší děti se pod dohledem rodičů a cvičitelky seznamují s prostředím tělocvičny a s nářadím. Získávají tak první návyky ke sportování.

Cvičení s batolaty od 1-2-let

Cvičení  pro děti v tomto věkovém období probíhá formou svižné půlhodinky, při které se rychle, ale promyšleně mění sled činností, aby děti udržely pozornost.Cvičení začíná  „překážkovou dráhou“, kterou děti s maminkami probíhají. Společně běží po lavičce, mezi kužely, přelézají pyramidu z žíněnek a prolézají improvizovaným tunelem.Děti se při tom vyventilují, vydají energii, a pak při řízeném cvičení mnohem lépe spolupracují.Následuje oficiální přivítání s básničkou, u které se předvádějí určité pohyby, např. úklona při pozdravu a další. Zhruba v roce a půl už je děti samy od sebe opakují.

Při rozcvičce přichází ke slovu známé velké balony. Díky nim se zapojí celé tělo. Vyrovnáváním rovnováhy na balonu se posiluje především trup. Všechna cvičení obvykle doplňují říkanky nebo písničky.


Rodiče a děti pro nejmenší děti od 2-3 do 5 let

Děti cvičí společně se svými rodiči, nebo prarodiči, zvykají si na pobyt v kolektivu vrstevníků. Základem cvičení jsou motivované hry s doprovodem dětských říkánek a písniček. Důraz je kladen zejména na rozvoj motoriky a obratnosti. K dispozici máme spoustu náčiní a pomůcek, speciální nářadí pro malé děti, zkoušíme také opravdové nářadí - samozřejmě pouze cviky vhodné pro tento věk. Hravou formou se děti seznamují s atletickými disciplínami. Odvážnější děti si mohou „porovnávat síly“ při atletických závodech a závodech sokolské všestrannosti v samostatné, pro tento věk přizpůsobené kategorii.V průběhu roku se mohou zúčastnit mnoha dalších akcí, které Sokol pořádá pro děti i dospělé. Aktivnější rodiče se s dětmi zúčastňují nácviku na  akademie  a  veřejná   cvičení, vystoupení. Rodiče a děti jsou zařeni do projektu:”Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky”.


Pro děti předškolního věku 5 – 7 let

Přijímány jsou předškolní děti, které jsou již dostatečně samostatné anebo mají průpravu z oddílu rodičů a dětí, s cílem naučit je základním pohybovým dovednostem, zejména obratnosti. Děti se učí také cvičit s náčiním, a zařazovány jsou prvky míčových technik, zejména házení a chytání. Atletické disciplíny jsou zjednodušené a vše je doplněno spoustou her a dalších činností v tělocvičně, na hřišti i v přírodě. Předškolní děti se již mohou zúčastnit táborů a všech dalších aktivit samostatně, bez rodičů.

 

Všesportovní průprava, netradiční sporty proděti a mládež od 7 let.

Navazuje na program oddílu předškolních dětí a rozvíjí zde získané dovednosti do náročnějších a složitějších forem. Příjímáni jsou ale i noví zájemci. V hodinách se střídá cvičení na nářadí, pohybové a sportovní hry, průprava na atletiku.

 

TJ Sokol Jablůnka-Pržno- Pojď si hrát, pojď se bavit, pojď se hýbat! :-) je taková všehochuť aktivit pro děti. Chceme děti zvednout ze židlí od PC, mobilů a počítačových her, aby znovu nalezly radost z pohybu a uměly se bavit i bez WIFI a našly si třeba i nové kamarády.

 

Co 6 let se koná v TJ Sokol Všesokolský slet, kterého jsem se v roce 2018 zúčastnili.
Rok 2018 byl pro Sokol velmi bohatý, plodný, ale i náročný. Nesl se v duchu příprav na XVI. Všesokolský slet. Naše jednota nacvičovala tři sletové skladby:  Méďové – skladba pro rodiče s dětmi, Noty – skladba pro mladší žáky a Siluety – skladba pro dorostenky a ženy. Celkem se na nácviku podílelo 30 cvičenců a cvičenek a vystoupili jsme na několika akcích.
Skladbu Noty naše děti společně s dětmi z Valašského Meziříčí zatančili na akci ZŠ Jablůnka  Pálení čarodejnic. Siluety a Noty jsme předvedli na obecní akci Jabkovice, byla to naše premiéra pro veřejnost.
Prvním velkým vystoupením byl KRAJSKÝ SOKOLSKÝ SLET v Ostravě, který se konal 3.6 2018 a dále následoval ŽUPNÍ SLET ve Valašském Meziříčí 10.6 2018.
Do Prahy se naše jednota za velké podpory naší obce vydala 3.7 2018, kde jsme čtyři dny usilovně a pilně trénovali a nacvičovali skladby Méďové a Siluety.
Vše vyvrcholilo 6.7.2018 vystoupením v  Eden Aréně na XVI.Všesokolském sletu sokolů z celého světa. Dovezli jsme si spoustu krásných zážitků.
Nejen sletem naše jednota žila. Nadále jsme se věnovali pravidelným cvičebním hodinám s našimi dětmi, které probíhají v sokolovně, venku na fotbalovém, dopravním a červeném hřišti.

Na dopravním hřišti jsme se účastnili na akci s Besipem, dvakrát jsme si byli zajezdit na koních v jízdárně u paní Štefkové a také jsme se zúčastnili zálesáckého závodu zdatnosti ve Valašském Meziříčí, odkud jsme si přivezli i medaile.
Školní rok jsme zakončili sportovním odpolednem s opékáním špekáčků.
Po prázdninách jsme začali cvičení, až v říjnu z důvodu rekonstrukce Sokolovny, ale to čekání se vyplatilo. Na konci listopadu jsme pro děti připravili Mikuláše s cirkusovým vystoupením s Petrem Bielem a jeho LeGrantKlaunaret.
Stále nám schází cvičitelé, abychom se mohli dále rozvíjet a připravovat více aktivit pro naše děti. Naši cvičitelé se také pravidelně účastní kurzů a školení.
 

TJ Sokol Jablůnka-Pržno má k dnešnímu dni(1.3. 2019) 102 členů z toho 29 žen, 31 hochů, a 41 dívek

Vedení TJ Sokol Jablůnka-Pržno je ve složení:

Starostka-Silvie Procházková

Jednatelka-Lucie Zapalačová

Náčelnice- Šárka Šrůmová

Hospodářka-Marcela Zavadilová

 

Informace o dění a aktuálních událostech v Sokolu naleznete na jejich facebookových stránkách zde.

 

Cvičení

TJ Sokol