Obsah

Obecní knihovna

Obecní knihovna v Jablůnce byla zřízena roku 1920. V důsledku zákonného ustanovení zřídilo obecní zastupitelstvo obecní veřejnou knihovnu, k jejíž správě zřídilo čtyřčlennou radu. Prvním knihovníkem byl učitel Miroslav Tetter. Knihovna měla 321 knih a byla umístěna v budově tehdejší školy – tato budova byla v roce 2010 zbourána, nacházela se vedle nynějšího obecního úřadu, mnoho let v ní byla pošta a v posledních letech firma Plynoservis pana Josefa Machaly a dva obecní byty IV. kategorie.

V 60. letech 20. stol. se jablůnecká knihovna stala tzv. knihovnou „střediskovou“ pro knihovny v menších okolních obcích – Pržně, Mikulůvce, Oznici, Bystřičce, Růžďce, Malé Bystřici a také pro knihovnu Revolučního odborového hnutí ve Zbrojovce Jablůnka. Nacházela se v jedné místnosti tehdejšího národního výboru. V roce 1981 byla přestěhována do zrekonstruovaných prostor budovy vedle evangelického kostela, která do té doby byla sídlem veřejné bezpečnosti. V roce 1996 se opět stěhovalo, a sice do jednoho oddělení mateřské školy, které bylo pro nedostatek dětí využíváno jako sklad obecního úřadu. Budova u kostela byla opravena a předána k užívání České poště.

V mateřské školce, ve světlých, vzdušných a příjemných prostorách sídlí knihovna dosud.

Do roku 1997 byla jablůnecká knihovna stejně jako všechny knihovny ve vsetínském okrese součástí Okresní knihovny Vsetín. Od tohoto roku je jejím zřizovatelem Obec Jablůnka. Knihovna však i nadále plní „střediskovou“ funkci, je knihovnou s regionální působností pro 6 knihoven ve výše uvedených obcích. Pro tyto knihovny zajišťuje metodickou i přímou odbornou pomoc, zejména v oblasti zpracování a uchovávání knihovního fondu. Tato činnost je Obecnímu úřadu Jablůnka financována prostřednictvím Masarykovy veřejné knihovny Vsetín dotací Krajského úřadu ve Zlíně. V roce 2014 měla knihovna 282 registrovaných čtenářů, z toho 88 dětí. Všichni si vypůjčili 14001 knih a časopisů. Do knihovny přibylo 438 nových knih,  vyřazeno bylo 574 poškozených, neopravitelných a zastaralých knih, odebíráme 5 titulů časopisů.  Za knihy i časopisy zaplatil obecní úřad v roce 2014 67170,- Kč.

 

Více informací se dozvíte přímo na webových stránkách knihovny www.jablunka.knihovna.info

 

knihovnice: Pavlína Havlíková

Obecní knihovna Jablůnka

 

Půjčovní doba knihovny:

Pondělí  - 12.00 - 17.00

Úterý     - 8.00 - 10.00       12.00 - 17.00

Středa             -                12.00 - 15.00

Čtvrtek            -                         -

Pátek    - 8.00 - 10.00        12.00 - 17.00.

 

Kontakty:

756 23 Jablůnka 503 – budova mateřské školky, vchod přes terasu

Tel.: 571 452 658

E-mail: brincekova@mvk.cz

Web: www.jablunka.knihovna.info