Obsah

Jablůnka Žije!

 

Jablůnka Žije! z.s. je spolek, který vznikl v Jablůnce v roce 2015. Posláním spolku je zejména sdružování a kooperace neziskových organizací v obci, podpora dětí, mládeže, střední generace a seniorů, organizování akcí a informování občanů obce o aktuálním dění v Jablůnce. Členství ve spolku je dobrovolné. Předsedou výboru je Ilona Uhříková , členové výboru jsou Mgr. Petr Brinček, Ing. Denisa Čižmářová. Nyní má spolek  10 členů. Snažíme se, aby naši členové byli aktivní občané, kteří mají zájem o kulturní a sportovní dění v obci.   

Mezi tradiční pořádané akce spolku patří: Den s Besipem pro základní školu a mateřskou školku, Den ptačího zpěvu a výšlapy s Nordic Walking holemi.  Ve spolupráci s ostatními spolky a obecním zastupitelstvem jsme vytvořili tradici Vánočního a Velikonočního jarmarku. Členové spolku stáli také u zrodu těchto akcí: Stezka odvahy, Slet čarodějnic,  Čtení v knihovně.

Členové spolku se iniciovali a aktivně se podíleli na obnově dětského hřiště v Cigánově, vybudování dopravního hřiště na Školničce a stáli u plánování a schvalování Pumptracku na Školničce.

Spolek je také zapojen do místní akční skupiny MAS Střední Vsetínsko, se kterou úzce spolupracuje a snaží se maximálně využívat možností, které MASka nabízí.

Někteří naši členové jsou členy obecního zastupitelstva. Mohou proto poskytnout informace  občanům, kteří mají zájem o dění v obci,  ale nemohou se zúčastnit jednání zastupitelstva.

Informace o našem spolku naleznete také na stránkách www.jablunkazije.cz

 

Za spolek Jablůnka Žije! z.s. Ilona Uhříková,  Ing. Denisa Čižmářová,  Mgr. Petr Brinček