Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Český svaz včelařů

Český svaz včelařů je občanským sdružením, jehož členy jsou chovatelé včel (fyzické i právnické osoby) a příznivci včelařství. Tento obor lidské činnosti patří mezi nejstarší na Zemi.
 
Český svaz včelařů má více než 51 tisíc členů a 136 včelařských kroužků mládeže. Toto množství představuje 98 procent všech včelařů v naší republice. Česká republika tak patří mezi státy s nejvyšší organizovaností chovatelů včel na světě. Čeští organizovaní včelaři chovají  567.057 včelstev (i s oddělky). To je 97 procent celkového počtu včelstev evidovaných na území České republiky. 

Mezi hlavní úkoly Českého svazu včelařů patří péče o růst odborné a společenské úrovně členů, působení na mládež a její získávání pro chovatelskou činnost, spolupráce se zákonodárnými a výkonnými státními orgány, vládními institucemi a nevládními organizacemi za účelem zajišťování legislativních kroků a dalších aktivit vedoucích k podpoře oboru včelařství, výzkumu, dobrého zdravotního stavu včelstev, opylovací funkce včel jako nenahraditelné přírodní aktivity a ochrany zdrojů snůšky. Veškerá činnost svazu se řídí stanovami, které jsou jeho základním programovým dokumentem. 

Jablůnečtí včelaři jsou v současnosti s Pržnem a dohromady je zde 28 včelařů, kteří mají 38 stanovišť a 324 včelstev.

Současné složení včelařů je následující:

předseda Martin Biel
místopředseda Petr Hajda
jednatel ing.Jiří Nevola
pokladník Radimír Darda
předseda revizní komise ing.Kateřina Marková
hospodář Petr Hruban
kulturní referent Petr Hruštinec