Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Informace pro občany o koronaviru

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru přinášíme základní informace o tomto onemocnění. Není nutné se onemocnění obávat. Je třeba se chovat zodpovědně a chránit sebe i své okolí.

9. 3. 2020 Zobrazit více

Aktuální informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně o výskytu COVID-19 k 6. 3. 2020

Vzhledem k četným dotazům týkajících se rizika onemocnění COVID-19 v jednotlivých regionech Itálie sděluje následující:

9. 3. 2020 Zobrazit více

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření.

9. 3. 2020 Zobrazit více

Výzva hygienické stanice obyvatelům a institucím Zlínského kraje

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyzývá všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.

6. 3. 2020 Zobrazit více

Zákaz návštěv pro všechna lůžková oddělení v nemocnicích

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje vyhlašuje Vsetínská nemocnice a.s. a Nemocnice Valašské Meziříčí s platností od čtvrtku 5. března 2020 resp. pátku 6. března 2020 až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV pro všechna lůžková oddělení.

6. 3. 2020 Zobrazit více

Beseda "Jak se žije v černé Africe".

V úterý 10. 3. 2020 v 17 hodin můžete v knihovně navštívit besedu se současnou českou spisovatelkou Dankou Šárkovou, autorkou několika románů.

4. 3. 2020 Zobrazit více

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem a aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí upozorňujeme ...

2. 3. 2020 Zobrazit více

Nabídka pronájmu obecních bytů

Obec Podkopná Lhota nabízí, jako budoucí možný vlastník budovy mateřské školy (v současné době Penzion Na škole) na adrese Podkopná Lhota 92, k pronájmu obecní byty.

2. 3. 2020 Zobrazit více

Nabídka pečovatelské služby – Charita Vsetín

Někteří senioři se bohužel bez pomoci druhých neobejdou …

28. 2. 2020 Zobrazit více

SENIORSKÁ OBÁLKA MŮŽE POMOCI I VÁM

Sdružení pro rozvoj Mikroregionu Střední Vsetínsko se zapojilo to projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR za spolupráce s integrovaným záchranným systémem Zlínského kraje pod záštitou Zlínského kraje a ministra zdravotnictví.

27. 2. 2020 Zobrazit více

Stránka