Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Jablůnecký zpravodaj

Na stránky byl přidán Jablůnecký zpravodaj – prosinec 2014.

18. 12. 2014 Zobrazit více

Provozní doba OÚ Jablůnka přes vánoční svátky

Upozorňujeme občany, že OÚ Jablůnka bude uzavřen v období od 22. 12. 2014 do 4. 1. 2015. Čeněk Hajný – starosta obce Jablůnka

Čeněk Hajný – starosta obce Jablůnka

18. 12. 2014

Vánoční jarmark 2014

Dne 12. prosince 2014 se v Jablůnce uskutečnil vánoční jarmark. Na výletišti za hasičskou zbrojnicí si návštěvníci mohli zakoupit některý z rukodělných výrobků žáků MŠ a ZŠ Jablůnka, rodičů, učitelů a dalších spolků, či jednotlivců. A věřte, že bylo z čeho vybírat!

15. 12. 2014 Zobrazit více

Z jednání sportovně – kulturní komise

Na 2. jednání komise, dne 10. 12. 2014,  se sešlo 25 zástupců jablůneckých organizací a občanů, které zajímá veřejné dění v obci. Nejprve jsme projednávali projekt Jablůnka čte dětem, o kterém si budou občané moci přečíst více v Jablůneckém zpravodaji. Tento projekt, který bude zahájen již 7. ledna 2015 v 16 h, vyhlašuje knihovna Jablůnka ve spolupráci s maminkami a byl finančně podpořen z rozpočtu obce.

11. 12. 2014 Zobrazit více

PROGRAM 4. zasedání Obecního zastupitelstva v Jablůnce

konaného dne 17.12.2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Jablůnka.

1. Zahájení zasedání.
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Seznámení OZ s programem zasedání – změny, doplnění, připomínky a odsouhlasení.
4. Kontrola plnění usnesení 3. OZ
5. Žádost manželů Machalových,Jablůnka 245,manželů Hejtmanových,Jablůnka 208, manželů Tilscherových, Jablůnka 262 o sdělení o informace k projektu a výstavbě chodníku od železničního mostu k rozcestí Jablůnka.
6. Rozpočtová změna č.9.
7. Návrh rozpočtu na rok 2015.
8. Žádost Dušana Tazlera,Jablůnka 274 o koupi pozemku p.č.622 a části pozemku p.č.636, k.ú.Jablůnka.
9. Žádost ZŠ Jablůnka o změnu počtu členů školské rady ZŠ Jablůnka.
10. Prodloužení nájemních smluv,kterým končí platnost 31.12.2014.
11. Revokace usnesení č. 18/03 – žádost manželů Bilíkových, Jablůnka 484 o prodloužení pronájmu pozemku p.č.1214, k.ú.Jablůnka o výměře 60m2.
12. Schválení stočného na rok 2015
13. Žádost NADĚJE, Vsetín o finanční příspěvek.
14. „Centrum pro zdravotně postižené ZK, o.p.s.“ o finanční příspěvek.
15. Žádost organizace AUXILIUM, o.p.s, Hošťálková 428 o finanční příspěvek.
16. Jednací řád obce.
17. Schválení odměny pro bývalého místostarostu obce.
18. Schválení odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce (§ 72 zákona o obcích)
19. Diskuse
V Jablůnce dne 9.12.2014
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

Vyvěšeno : 9.12.2014
Sejmuto : 17.12.2014


9. 12. 2014 Zobrazit méně

Požární poplach

V sobotu 6. prosince v 17:26 hod. byla výjezdová jednotka SDH Jablůnka povolána, krajským operačním a informačním střediskem Zlín, k požáru bytu do Vsetína. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jednalo „pouze“ o zahoření potravin na plotně.

6. 12. 2014 Zobrazit více

Porada sportovně – kulturní komise

Ve středu 10.12.2014 od 17 hodin se bude konat, v zasedací síni Obce Jablůnka, porada sportovně – kulturní komise s tímto programem:
1. Projednání projektu „Jablůnka čte dětem“ – (předkladatelky Helena Palátová, Jana Brinčeková) – předpokládaná doba projednávání 10 minut
2. Zahájení diskuze o budoucnosti Sokolovny s představiteli OÚ Jablůnka, TJ Spartak Jablůnka a TJ Sokol Jablůnka – Pržno – předpokládaná doba projednávání 30 minut
3. Vánoční jarmark 12. 12. 2014, upřesnění příprav a programu jarmarku – předpokládaná doba projednávání 15 minut

Luděk Drlík, předseda sportovně – kulturní komise

4. 12. 2014

Otevírací doba sběrného dvoru

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr bude uzavřen od 22.12.2014 do 4.1.2015.
Děkujeme za pochopení.

Čeněk Hajný – starosta obce Jablůnka

3. 12. 2014

Požární poplach

V pondělí 1. prosince ve  22:27 hod.,  byla výjezdová jednotka SDH Jablůnka povolána k odstranění spadlého stromu přes místní komunikaci do obce Pržno. Provedeným průzkumem obcí, byl nalezen další spadlý strom přes komunikaci, který jednotka také ořezala a uklidila.

2. 12. 2014

Stránka