Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Další připravený projekt – PUMPTRACK

Místostarosta obce Zdeněk Mrlina ve spolupráci se zastupiteli Bc. Petr Brinček a Mgr. Luděk Drlík připravili žádost o dotaci na modulární pumptrack. Tato žádost byla odeslána v pátek 13. února 2015. S žádostí také výrazně pomohla manažerka spolku MAS Střední Vsetínsko Ing. Světla Studenská a také se zapojili děti ze ZŠ Jablůnka, které nakreslili obrázky pumptrackové dráhy, které byli součásti projektu.

15. 2. 2015 Zobrazit více

Povodňová komise obce Jablůnka

Na zastupitelstvu obce, konané 21. ledna 2015, byla schválená povodňová komise pro období 2015 – 2018. Komise je složena z členů obecního zastupitelstva a výjezdové jednotky SDH Jablůnka. Součástí komise je i hlásná povodňová a hlídková služba.

14. 2. 2015 Zobrazit více

Poplatky v roce 2015

Výše a druhy poplatků vybíraných u obecního úřadu Jablůnka v roce 2015. Poplatky se platí hotově na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet (viz. příloha).

12. 2. 2015 Zobrazit více

Rychloobrátkové výzvy

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás touto cestou informoval o dvou „rychloobrátkových“ výzvách z programu ROP Střední Morava(ROP) a Státního fondu Životního prostředí(SFŽP). Rychloobrátková znamená, že projekty v rámci těchto dvou výzev musí být zrealizovány do konce roku 2015.

9. 2. 2015 Zobrazit více

Požární poplach

V sobotu 7. února 2015 v 16:11 hod. byla výjezdová jednotka SDH Jablůnka povolání k požáru zemědělského objektu v obci Hošťálková. Na místě události zasahovaly jednotky SDH Hošťálková, SDH Vsetín-město a HZS PS Vsetín.

7. 2. 2015

Jednací řád zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Jablůnka schválilo na zasedání zastupitelstva dne 21. ledna 2015 podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecních zřízení), tento nový jednací řád.

5. 2. 2015 Zobrazit více

Reakce starosty obce na lživé tvrzení

Ikdyž to dělám nerad, musím pomocí obecních stránek reagovat na lživé tvrzení, které se objevilo na Fórum Jablůnka, kde p. Kochwasser tvrdí, že jsem zakázal Sboru dobrovolných hasičů (SDH) žádat o finanční podporu ze zlínského kraje na oslavy 120. let SDH. Razantně toto tvrzení odmítám, s žádným představitelem SDH jsem se na toto téma nebavil. Opět dochází k šíření nepravdivých informací, které vrhají špatný pohled občanů na naši obec.(viz. text níže)
Čeněk Hajný – starosta obce Jablůnka

3. 2. 2015 Zobrazit více

Z jednání Sportovně – kulturní komise

Zápis z porady Sportovně – kulturní komise Zastupitelstva obce Jablůnka konané dne 28. 1. 2015
Účast: celkem 25 zástupců organizací, spolků a zájmových sdružení z Jablůnky, a to za TJ Spartak, OÚ, zastupitelstvo obce, FK, Myslivecké sdružení, SPCCH, SDH, Volejbal TJ Spartak, RC Jabloňka, Farní sbor ČCE, MŠ, ZŠ, obecní knihovna, Jablůnka žije!, ČSŽ a TJ Sokol.

 

Program:

Ad 1. Jarmark byl hodnocen veřejností jako úspěšná akce, kterou je třeba zopakovat. Na poradě komise se diskutovalo kromě jiného o tom, zda příště akci pořádat opět v pátek odpoledne, nebo v sobotu přes den. O jarmarku bychom příště měli informovat v regionálním tisku, jak inzerátem, tak zprávou o průběhu.

Projekt „Jablůnka čte dětem“ se úspěšně rozběhl, o čtení v knihovně je ze strany rodičů a dětí zájem. Podařilo se zpříjemnit prostředí pro malé čtenáře a posluchače.  Příště čtou a s dětmi si povídají naši hasiči.  Od knihovnice Jany Brinčekové zazněla pozvánka na další tvořivou dílničku s paní Martinkovou (2. 2. 2015) a na besedu s právníkem Kanceláře ochránce veřejných práv „Zajímáte nás“ (17. 2. 2015 od 17 h).

Budoucnost Sokolovny: zazněly informace o stavu jednání mezi zúčastněnými subjekty a bylo potvrzeno odeslání žádosti a požadovaných příloh na Ministerstvo školství a mládeže. Bližší informace předsedy TJ Spartak Jablůnka Jiřího Bartoně najdete na webových stránkách obce. Toto téma jsme více nerozváděli, protože v této fázi se vedou jednání mimo naši komisi.

Ad 2. Kalendář akcí byl aktualizován, upřesněn a bude po projednání na zastupitelstvu zveřejněn na stránkách obce.

Ad 3. V tomto roce si připomeneme hned několik významných výročí. Jedná se o 70. výročí konce 2. světové války a osvobození obce, 510 let od první písemné zmínky o obci Jablůnka, 120 let od založení hasičského spolku, 130 let od prvních bohoslužeb v kostele ČCE v Jablůnce. Přípravě těmto výročím se budeme věnovat podrobněji na příští poradě komise. Do té doby by si měly jednotlivé organizace a spolky promyslet, jak se budou na jednotlivých výročích podílet.

Ad 4. Jablůnecký zpravodaj by měl v tomto roce vyjít třikrát, a to v dubnu, srpnu a prosinci. Půjde nám o průběžné informování o dění v obci, o větší obsahovou pestrost a lepší grafiku. Přítomní byli vyzváni, aby na příští poradu připravili texty, které by chtěli zveřejnit.

Ad 5. Jménem občanů, kteří se podíleli na budování dětského hřiště v Cigánově, vyslovili manželé Uhříkovi žádost o podporu při budování pumptracku – terénní cyklodráhy v místě zvaném na Rybníčku. Tato lokalita se jeví pro tento záměr jako ideální. Je možné zde vytvořit s poměrně nízkými náklady prostor pro sportovní vyžití dětí a mládeže. Přestože se zde plánuje za dva roky nové fotbalové hřiště, snahy o zbudování pumptracku mají své opodstatnění. Tato žádost bude předložena na příštím zastupitelstvu obce.

Ad 6. Diskuze:

Paní Marie Žáčková: TJ Sokol Jablůnka – Pržno z titulu vlastníka pozemků pod Sokolovnou podporuje rekonstrukci budovy. Ohledně budoucnosti těchto pozemků komunikuje s ústředím České obce sokolské, které spravuje nakládání s majetkem ČOS.

Ad 7. Závěry z porady:

Zástupci organizací byli požádáni, aby na příští poradu komise, která se uskuteční 4. 3. 2015 v 16 h, připravili články do Zpravodaje a náměty, jakou formou si připomenout a oslavit významná obecní výročí v tomto roce.

 

Luděk Drlík, předseda SKK


2. 2. 2015 Zobrazit méně

Sbírka použitého ošacení

Diakonie Broumov vyhlašuje SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ, která se uskuteční ve dnech 16. – 19. února 2015.

2. 2. 2015 Zobrazit více

Rekonstukce Tatry dokončena

Ve středu 28. ledna 2015 byla po pěti měsících ukončena rozsáhlá rekonstrukce hasičské cisterny CAS(cisternová automobilová stříkačka) 32 T- 148.

31. 1. 2015 Zobrazit více

Stránka