Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Pozvánka na Sportovně kulturní komisi

Dovoluji si vás jménem Sportovně kulturní komise (SKK) pozvat  v pondělí 28. ledna 2019 v 16.00 hodin (zasedací místnost OÚ) ke společné schůzce. 

28. 1. 2019 Zobrazit více

Odvolání smogové situace

Smogová situace, která byla vyhlášena dne 21.1.2019 z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 (polétavého prachu), byla pro území ...

25. 1. 2019 Zobrazit více

Obec Jablůnka očima Policie ČR

V katastru obce evidujeme celkem devět dopravních nehod v roce 2018.

25. 1. 2019 Zobrazit více

Vyhlášená smogová situace

Pro území Zlínského kraje byla dne 21.1.2019 od 8:00 hodin vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 (polétavý prach).  Vyhlášená smogová situace platí do odvolání.

22. 1. 2019 Zobrazit více

Poptávka provedení prací na objektu č.p. 207 Jablůnka

Obec  Jablůnka tímto zveřejňuje záměr provést  kazetový stropní podhled rastrový (velikost rastru 600 x 600 mm), bez zateplení v jedné místnosti výše uvedeného objektu. Jedná se o plochu velikosti cca. 30,0 m2.

21. 1. 2019 Zobrazit více

Poděkování za výsledky Tříkrálové sbírky 2019

Vážení spoluobčané, milí dobrovolníci a koledníci Tříkrálové sbírky. Chci Vám všem poděkovat, za přízeň a obětavost, v období Tříkrálové sbírky. V obci se v letošním roce vykoledovalo 53 776 Kč.

18. 1. 2019 Zobrazit více

HOKEJ NA DŘEŇ JIŽ POČTVRTÉ

Hokejový zápas VHK ROBE Vsetín s Rytíři Kladno v sobotu 19. 1. 2019 bude na vsetínském Lapači spojen s již tradičním náborem do registru dárců kostní dřeně.  

18. 1. 2019 Zobrazit více

Tříkrálová sbírka 2019

Již podvacáté vyšle Charita Vsetín do ulic a okolních vesnic své koledníky, aby přinesli navštíveným poselství radosti a pokoje a zároveň vyprosili finanční podporu pro dobrou věc.

11. 1. 2019 Zobrazit více

Divadelní komedie „Jo, není to jednoduché“

„Zamilovat se je vroucí přání vypadat mladší ve stáří a starší v mládí.“ Francouzská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout doučování matematiky pod peřinou.

10. 1. 2019 Zobrazit více

Finanční úřad upozorňuje

Došlo-li tedy během roku 2018 ke změnám poplatníka daně z nemovitých věcí či okolností, rozhodných pro stanovení této daně, termín pro podání daňového přiznání je 31. ledna 2019.

Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně v osobě poplatníka (např. koupí, darem, dědictvím) nebo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně (např. změně výměry nebo druhu pozemku, užívání zdanitelné stavby, nástavbě o další nadzemní podlaží, zvětšení půdorysu zdanitelné stavby přístavbou), je poplatník povinen podat daňové přiznání a daň přiznat do 31. ledna zdaňovacího období. 

 

Tiskopisy daňových přiznání 

  • je možno vyplnit elektronicky na daňovém portálu (www.daneelektronicky.cz). V nabídce „Elektronické podání pro Finanční správu“  -> „Elektronické formuláře“ -> „Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - od roku 2011 včetně“) 

 

  • jsou k dispozici ke stažení ve formátu Adobe PDF (www.financnisprava.cz) v nabídce „Daňové tiskopisy“

 

  • lze získat na územních pracovištích finančních úřadů

 

 

Možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

 

Poplatníkům se zřízenou službou „zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu“správce daně každoročně před splatností první splátky daně zašle kompletní informace s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, obsahující údaje o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

 

Žádost (PDF, interaktivní) ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem vč. informací o této službě naleznete zde.


9. 1. 2019 Zobrazit méně

Stránka