Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

První setkání sedmdesátníků

Sbor pro občanské záležitosti Obecního úřadu v Jablůnce pořádá v pátek 10. 4. 2015 v zasedací místnosti OÚ Jablůnka 1. setkání seniorů ročníku narození 1945 - sedmdesátníků.

18. 3. 2015 Zobrazit více

Ztratil se pes jménem Kefír

Ve Vašem okolí se ztratil náš 4 roky starý pes jménem Kefir - křiženec Luisianskeho leopardího psa , huskyho a ohaře ...

17. 3. 2015 Zobrazit více

Cena stočného pro rok 2015

Cena stočného pro rok 2015 je 22,28 Kč/m3 včetně DPH. Splatnost stočného za rok 2015 je červen 2016.

13. 3. 2015

Přerušení dodávky energie

ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro:

12. 3. 2015 Zobrazit více

Zápis z porady Sportovně - kulturní komise

Porada členů Sportovně - kulturní komise obce Jablůnka se uskutečnila dne 4. března 2015 za účasti 20 zástupců obecních organizací, spolků a zájmových sdružení s tímto programem:

1. Příprava vydání Zpravodaje - příspěvky jednotlivých organizací a spolků

Do dubnového Zpravodaje připravují články: Zd. Mrlina(OÚ), Jana Brinčeková(knihovna), ZŠ Jablůnka, Otakar Rott(JSDH), Zd. Matoušek, Marta Mrlinová(SDH) a Petr Brinček. Uzávěrka příspěvků a inzerce je do 31. 3. 2015.

Kromě toho by se ve Zpravodaji měla objevit pozvánka na shromáždění občanů Jablůnky k 70. výročí konce 2. sv. války, informace o zájezdu na zahradnické trhy Flora Olomouc, o připravovaných oslavách výročí Jablůnky, inzeráty a dotazník související s přípravou plánu rozvoje naší obce.

 

2. Kalendář akcí na rok 2015

  • bude zveřejněn na webových stránkách a průběžně doplňován.

 

3. Příprava akcí většího rozsahu:

  • 70. výročí konce 2. světové války a osvobození obce – vzpomínka proběhne 5. 5. 2015 v 17 h, věříme, že letos za větší účasti občanů (informace formou pozvánky ve Zpravodaji, hlášení obecního rozhlasu, příp. plakátky)
  • oslavy 510 let od první písemné zmínky o obci Jablůnka a 120 let od založení hasičského sboru: v první polovině června by se měla uskutečnit sportovní utkání družstev z jednotlivých částí obce ve volejbalu a fotbalu (o organizační zajištění bychom požádali oddíl volejbalu TJ Spartak a FK Jablůnka); vlastní oslavy začnou v odpoledních hodinách 27. 6. 2015 slavnostním průvodem s hasičskou technikou, následovat bude program na výletišti - k tanci a poslechu zahraje pravděpodobně cimbálová muzika a poté dechová hudba.

 

4. Plán rozvoje obce 

  • tento plán začal vznikat ve spolupráci s MAS Střední Vsetínsko a je nezbytnou součástí žádostí o finanční dotace určitého zaměření. Nejdůležitější jeho částí je zjištění (formou dotazníků ve Zpravodaji, veřejná projednávání plánu rozvoje), co občané obce vnímají na současném stavu jako dobré a co by se mělo zlepšit. Od toho se pak bude odvíjet tvorba plánu a jeho postupná realizace.

 

5. Diskuze:

  • Na webových stránkách obce se objeví přehled spolků a organizací v Jablůnce.
  • Ve vsi chybí klidnější zóny pro odpočinek s lavičkami – prostor pro návrhy občanů na zlepšení života v Jablůnce bude v chystaných dotaznících pro občany.
  • V Jablůnce je mnoho umělecky založených a tvůrčích lidí, bylo by dobré uspořádat výstavu jejich tvorby, třeba k příležitosti výročí obce.

 

6.Závěr:

  • příští komise se uskuteční 13. 5. 2015 v 16 h; na komisi projednáme stav práce na plánu rozvoje obce, návrhy na osobnosti obce a přípravy oslav výročí obce vč. jejich sportovní části.

 

Mgr. Drlík Luděk, předseda Sportovně - kulturní komise


11. 3. 2015 Zobrazit méně

Poděkování zastupitelům

SDH Jablůnka chce touto cestou poděkovat obecnímu zastupitelstvu za dotaci, která byla schválena na 4. zasedání Zastupitelstva Obce Jablůnka. Z této dotace byla použita částka 20 000 Kč na pořízení nových kol u historické hasičské stříkačky a polepy, které stály 2500 Kč. Důvodem rekonstrukce této historické stříkačky jsou plánované letošní oslavy výročí 120. let založení Sboru dobrovolných hasičů v Jablůnce.

10. 3. 2015 Zobrazit více

Inzerce v Jablůneckém zpravodaji

V rámci snížení nákladů na tisk a zvýšení úrovně kvality "Jablůneckého
zpravodaje" jsme se rozhodli nabídnout hlavně místně působícím firmám možnost inzerce v ceně 250 Kč za reklamní plochu v patičce stránky A4.

9. 3. 2015 Zobrazit více

Kalendář akcí na rok 2015

Na stránky obce byl přidám kalendář akcí na rok 2015.

8. 3. 2015 Zobrazit více

Otevření zubní ordinace

Od pondělí 9. března bude nově otevřena zubní ordinace MDDr. Terezy Palešové v prostorech bývalého "Podnikatelského klubu".

7. 3. 2015 Zobrazit více

Aktualizace firem a podnikatelů

Na stránky obce byl vložen abecední seznam firem a podnikatelů, se sídlem v obci.

6. 3. 2015 Zobrazit více

Stránka