Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Zasedání Zastupitelstva obce Jablůnka

Zasedání Zastupitelstvo obce Jablůnka se uskuteční dnes ve středu 20. března 2019 od 17:00 hodin na OU Jablůnka.

20. 3. 2019 Zobrazit více

Oprava vodovodní přípojky – nepoteče voda

Zítra tj. 19. 3. 2019 nepoteče ve žlutě zakreslené lokalitě v mapě od 8-14hodin voda, z důvodu opravy vodovodní přípojky.

18. 3. 2019 Zobrazit více

CEST FEST

Cestovatelský festival CEST FEST se po roce vrací s novými přednáškami a známými cestovatelskými osobnostmi.

18. 3. 2019 Zobrazit více

Zápis z porady Sportovně-kulturní komise dne 5.března 2019

Za účasti 13 zástupců jablůneckých spolků a organizací, působících v obci.

15. 3. 2019 Zobrazit více

Program 6. zasedání zastupitelstva obce Jablůnka

Obecní úřad Jablůnka v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Jablůnka, svolaného starostou obce Jablůnka v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích na 20. března 2019 od 17:00 hodin.

13. 3. 2019 Zobrazit více

Den otevřených dveří společnosti VaK Vsetín, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. si Vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří, který se koná u příležitosti "Světového dne vody".

11. 3. 2019 Zobrazit více

Požární poplach

Výjezdová jednotka obce Jablůnka byla dnes 10.3. 2019 v 15:11 hodin, vyslána k požáru komína do obce Hošťálková.

10. 3. 2019

Nocování s Andersenem 

Tradiční akce, která probíhá v knihovnách a školách po celé zemi se i letos uskuteční v pátek 29. března 2019 v prostorách jablůnecké knihovny.

8. 3. 2019 Zobrazit více

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 25. března 2019

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se částí obce Jablůnka ve dne:

7. 3. 2019 Zobrazit více

Investiční a neinvestiční akce na rok 2019

Plánované investiční a neinvestiční akce pro rok 2019.

Plánované investiční a neinvestiční akce pro rok 2019

 

  • sokolovna – v nitřní úpravy sokolovny jsou takřka hotové. V době prázdnin bychom chtěli upravit vnitřní dlažby, dveře a vymalovat chodby. Musíme vybudovat novou přečerpávačku, která bude napojená na splaškovou kanalizaci.

 

  • část plochy za obecním úřadem tzv.školničku chceme využít na aktivní a pasivní odpočinek pro mládež i seniory. Žádost je podaná na Ministerstvo pro místní rozvoj. Celkové náklady činí 1 000 000 Kč, z toho dotace je 70 %.

 

  • úprava hřbitova – jedná se již o třetí a konečnou etapu, kdy budou dokončeny chodníky a oplocení celého hřbitova včetně podezdívek. Dotační titul vypsalo MMR

 

  • oprava místních a účelových komunikací – v letošním roce bychom chtěli opravit komunikace v extravilánu obce Na Kobylu a v horní části Nivy. Dotace bude činit 70% celkových nákladů.

 

  • SDH cisterna CAS – na financování nové cisterny budou ze státního rozpočtu uvolněny finanční prostředky ve výši 2 500 000 Kč, Zlínský kraj uvolní 500 000 Kč a zbytek bude doplacen z rozpočtu obce Jablůnka. Celková částka činí 6 500 000 Kč bez DPH. Hasičská cisterna LIAZ je již ve velmi špatném stavu, a proto jsme se rozhodli žádost na novou cisternu podat.

 

  • střecha hasičské zbrojnice – již v minulém roce jsme čekali na dotaci z IROPU, ale dotační titul do dnešního dne nebyl vypsán. Bylo rozhodnuto tuto akci připravit a zafinancovat z vlastních finančních prostředků. Krytina je ve velmi špatném stavu a při silnějších deštích zatéká dovnitř budovy.

 

  • oplocení sběrného dvora – v současné době není oplocení po celém obvodu sběrného dvora a je možné do tohoto prostoru vniknout. Pozemek využíváme na ukládání stavebního materiálu a parkování obecní techniky. Proto je nutné tento prostor zabezpečit. V letošním roce bychom chtěli začít s výstavbou krytého přístřešku pro kontejnery, traktory a doplňující zařízení.

 

  • veřejné osvětlení – jedná se o částečnou výměnu vedení VO, kdy v některých částech obce jsou ještě dráty. Tyto se při poryvu větru dotýkají, což způsobuje spadnutí jističů a část obce nesvítí. Z těchto důvodů chceme stávající vedení nahradit kabelem.  

 

  • Knihovna - v naší knihovně bude nutné v příštím roce udělat několik úprav, protože delší dobu jsme jen dokupovali nutné doplňky, ale větší úpravy prováděny nebyly. Bude nutné upravit zázemí knihovny, vyměnit nebo dokoupit regály, stoly, židle atd. Dále bychom chtěli vyměnit osvětlení, které je už nevyhovující, jak po stránce vzhledové, tak po stránce nedostatečné intenzity světla.    

 

Hajný Čeněk, starosta obce Jablůnka


5. 3. 2019 Zobrazit méně

Stránka