Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Ve Valmezu se budou rojit strašidla

Stále oblíbenější akcí se ve Valašském Meziříčí stává Rej meziříčských strašidel zakončený parádním ohňostrojem.

1. 11. 2019 Zobrazit více

Kampaň Movember na urologii Vsetín

Naše urologická ambulance se letos poprvé zapojuje do celosvětové kampaně Movember, která každoročně připadá na měsíc listopad.

31. 10. 2019 Zobrazit více

Pohotovostní číslo AOPK při útoku chráněných šelem

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy  sděluje, že pro území Chráněné krajinné oblasti Beskydy je v souvislosti s řešením škod, způsobených  velkými šelmami (medvěd, vlk, rys) a nutností vyjíždět na místní šetření,  zřízeno pohotovostní  telefonní číslo 731568413.

28. 10. 2019 Zobrazit více

Den seniorů s Jožkou Šmukařem

Ve čtvrtek 31.10. 2019 od 14:00 hodin se můžete těšit na zpěváka lidových písní JOŽKA ŠMUKAŘE s doprovodem své cimbálové muziky. Akce se koná v Domě kultury Vsetín, ve velkém sále.

25. 10. 2019 Zobrazit více

Zájezd do divadla

Knihovna Jablůnka pořádá ve spolupráci s Obecním úřadem podzimní zájezd do divadla Jiřího Myrona v Ostravě na muzikál/operetu s názvem "Děj se co děj".

24. 10. 2019 Zobrazit více

Domov se zvláštním režimem Pržno Vás zve na den otevřených dveří

Dne 22. října bude v Domově se zvláštním režimem v Pržně probíhat den otevřených dveří.

21. 10. 2019 Zobrazit více

Přednáška o podnebí Vsetínska

V úterý 22. 10. 2019 v 17 hodin se uskuteční v knihovně přednáška pedagoga a klimatologa Mgr. Bořka Navrátila.

18. 10. 2019 Zobrazit více

Výkup jablek ukončen

Firma Drako oznamuje, že 18.10. 2019 bude ukončen výkup jablek.

17. 10. 2019

Burza práce a přehlídka SŠ Vsetín 2019

Srdečně Vás zveme na “Burza práce a přehlídku škol Vsetín 2019”, která proběhne ve dnech 24. 10. – 25. 10. 2019 v Domě kultury Vsetín.

17. 10. 2019 Zobrazit více

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 30. 9. 2019

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl o 0,1 % na 9 172, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 0,1 % na 13 965 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na hodnotě 2,2 %.

K 30. 9. 2019 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 9 172 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 11 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 1 428 osob. Z tohoto počtu bylo 8 273 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 15 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 1 176 osob.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 2 485 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 697 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 69 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 496 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 768 více než v předchozím měsíci a o 262 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 735, tj. o 637 více než v předchozím měsíci a o 144 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 510 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce tj. o 66 více než v předchozím měsíci a o 261 více než ve stejném období minulého roku, 547 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Zlín (2,1 %). Meziměsíční nárůst byl zaznamenán v okrese Vsetín (1,1 %), Uherské Hradiště (0,6 %) a Kroměříž (0,2 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 4 777 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 52,1 %. V evidenci bylo 1 703 osob se zdravotním postižením, což představovalo 18,6 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 721 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 247 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 50 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,9 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 704 uchazečů o zaměstnání, tj. 40,4 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 -64 let k obyvatelstvu stejného věku, zůstal k 30. 9. 2019 na hodnotě 2,2 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr nevykázal žádný okres. Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky byl zaznamenán v okresech Zlín (1,9 %), Uherské Hradiště (2,0 %), Kroměříž (2,4 %) a Vsetín (2,6 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na hodnotu 2,4 %, podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 2,1 %.

Kraj evidoval k 30. 9. 2019 celkem 13 965 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 16 vyšší, než v předchozím měsíci a o 2 191 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,7 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (1,2). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 818 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,1 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 807, na jedno volné místo připadalo 0,2 uchazečů této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 3 913 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 10 052 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2019 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 1 141 osob, z toho bylo zařazeno 313 osob do rekvalifikačních kurzů.

V tomto měsíci byli prostřednictvím SÚPM – SVČ podpořeni tři uchazeči. Jako obor podnikatelské činnosti si zvolili truhlářství, dále pak poskytování grafických služeb a také poradenskou a konzultační činnost.

 

Počet nezaměstnaných v obcích okresu Vsetín zde.


16. 10. 2019 Zobrazit méně

Stránka