Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Říkají si Vandráci - Vagamundos

Dnes 20. srpna 2019 od 20.30 hodin v Letním kině Bystřička se můžete těšit na cestopisný večer s vandráky Pavlem Liškou a Honzou Révaiem, kteří na své přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko zábavného pořadu na Prima COOL.

20. 8. 2019 Zobrazit více

Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji

Dotace je určena pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Zlínského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci!

19. 8. 2019 Zobrazit více

Parkování u základní školy

V rozpočtu na rok 2019 byly vyčleněny finanční prostředky na zlepšení dopravní situace u základní školy v Jablůnce.

Na základě projekčního návrhu odstavné plochy, byly osloveny poptávkou dodavatelské firmy. Byla vybrána firma Radek Juřínek s.r.o., která předložila rozpočet s nejmenší nabídkovou cenou 612 348,- Kč včetně DPH.

Na odstavné ploše o velikosti 8,0 x 25,0 m bude devět míst, z toho jedno místo pro invalidy. Práce firma zahájila na začátku srpna. Byly provedeny tyto práce - základy včetně armované opěrné stěny ze ztraceného bednění, odvodnění plochy, hutněný zásyp, položení zámkové dlažby a osazení zábradlí.

Dokončení akce je naplánováno před zahájením školního roku.

 

Základní škola


16. 8. 2019 Zobrazit méně

Obnova hřbitova v obci

Z důvodu nevyhovujícího stavu areálu hřbitova, jsme přistoupili k jeho obnově.

15. 8. 2019 Zobrazit více

Oprava místních komunikací

Žádost na dotaci byla podána na podzim roku 2018. Dotace byla podána na opravu místních komunikací „Na Nivu“ a „Kobylu“. Rozhodnutí o přidělení dotace nám bylo zasláno na začátku srpna tohoto roku.

13. 8. 2019 Zobrazit více

Nabídka práce paliativního lékaře

Staňte se průkopníkem terénní paliativní péče na Vsetínsku. Zveme vás k smysluplné a samostatné práci se skvělým hospicovým multidisciplinárním týmem v zádech.

9. 8. 2019 Zobrazit více

Den medu a písniček

V sobotu 17. 8. proběhne na výletišti za hasičárnou již 5.ročník  "Den medu a písniček".

7. 8. 2019 Zobrazit více

Informační leták 07/2019, stavba silnice I/57

Stavba I/57 Semetín-Bystřička, 2. stavba řeší jednu z etap výstavby silnice R57 Valašské Meziříčí-Vsetín v úseku Bystřička-Jablůnka.

5. 8. 2019 Zobrazit více

Oznámení

Oznamuji tímto ukončení poskytování zdravotních služeb v dětské ordinaci Jablůnka ke dni 15.8.2019.

1. 8. 2019 Zobrazit více

Přerušení dodávky elektrické energie v obci 

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se částí obce Jablůna. 

31. 7. 2019 Zobrazit více

Stránka