Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Zasedání Zastupitelstva obce Jablůnka

Zasedání Zastupitelstvo obce Jablůnka se uskuteční dnes ve středu 20. března 2019 od 17:00 hodin na OU Jablůnka.

20. 3. 2019 Zobrazit více

Oprava vodovodní přípojky – nepoteče voda

Zítra tj. 19. 3. 2019 nepoteče ve žlutě zakreslené lokalitě v mapě od 8-14hodin voda, z důvodu opravy vodovodní přípojky.

18. 3. 2019 Zobrazit více

CEST FEST

Cestovatelský festival CEST FEST se po roce vrací s novými přednáškami a známými cestovatelskými osobnostmi.

18. 3. 2019 Zobrazit více

Zápis z porady Sportovně-kulturní komise dne 5.března 2019

Za účasti 13 zástupců jablůneckých spolků a organizací, působících v obci.

Program porady:


1. Příprava + organizace akcí v období březen - červen 2019.
2. První obecní ples – dne 15.3.2019.          
3. Diskuze.                   
4. Závěr.

 

Ad 1) Organizace akcí:
1. Tradiční celorepubliková akce pro děti  „Noc s Andersenem“  se uskuteční  dne 29.3.2019 v prostorách místní knihovny, za vydatné pomoci členů SDHasičů  v Jablůnce. Počet míst je omezený, rezervace u knihovnice p. Havlíkové.
    Pořadatel: místní knihovna.

2. Dne 6.4.2019 bude realizována celorepubliková akce „Ukliďme Česko,
ukliďme Jablůnku“. Sraz zájemců o společný jarní úklid obce bude před Obecním úřadem v 8.00 hodin. Bližší informace budou zveřejněny na letácích, hlášením místního rozhlasu, na internetových stránkách obce.
Koordinátor akce: Sportovně-kulturní komise, spolupráce: Obecní úřad.

3. „Velikonoční jarmark“ se koná dne 18.4.2019 v prostoru výletiště. Zástupci občanského sdružení Jablůnka žije! seznámili přítomné s přípravou prodejních stánků (17.4.). 18.4. pestrý program pro děti i dospělé, zajištění občerstvení, ukázky různých řemesel, dílničky pro děti. Bourání stánků a úklid (19.4.).
    Pořadatel: Jablůnka žije!, ve spolupráci: OÚ, spolky, organizace.

4. „Den s Besipem“ bude realizován dne 25.4.2019 na tradičním místě za OÚ. V dopoledních hodinách je akce připravená pro děti z MŠ a ZŠ, odpoledne pro děti z TJ Sokol a děti z Dětského domova v Liptále. Zajištěna technika JSDH hasičů z Jablůnky, ČČKříž, zástupce policejní preventivy. Určeno pro širokou veřejnost.
    Pořadatel: Jablůnka žije!.  

5. Akce „O nejlepší jabkovicu a jabkovou buchtu“ - proběhne 27.4.2019 v prostoru výletiště. Příprava občerstvení, příjem soutěžních vzorků započne již v dopoledních hodinách. Taneční zábava potrvá až do 22.00 hodin.
    Pořadatel: Obecní úřad ve spolupráci s Českým svazem žen, spolky.

6. Celodenní zájezd „Floria Kroměříž“ v sobotu 4.5.2019. Možnost navštívit „Květnou zahradu“, centrum města a závěrem společná návštěva prodejní zahradnické výstavy Floria. Odjezd v 8.00 hodin z výletiště, návrat z Kroměříže v 16.00 hodin. Zájemci mají možnost rezervovat si místo v místní knihovně.
    Pořadatel: Sportovně kulturní komise, spolupráce: místní knihovna.

Ad 2) „První obecní ples“  v pátek 15.3.2019 v prostorách Sokolovny v Jablůnce. Zmíněná možnost přispět do tomboly. O akci je velký zájem, bývají poslední lístky.
      Pořadatel: Obecní úřad, spolupráce: spolky, svazy.

Ad 3) Diskuze
Vyhodnocení realizovaných akcí :

1. Cestopisná přednáška Turecko-Kurdistán dne 29.1.2019 v místní knihovně. Dostatečný zájem, dochází řada věrných posluchačů.      

2. „Dětský karneval“ dne 9.2.2019  v Sokolovně,  pořadatel ZŠ Jablůnka.
Velmi zdařilá akce, velký sál zcela zaplněn, přes 80 dětí, především věku
předškolního, soutěžilo o nejhezčí karnevalovou masku. Zajištěno občerstvení, program i hudba.      

3. Cestopisná přednáška „Jihozápad USA+ Národní parky“ dne 12.2.2019 v místní knihovně, jejíž knihovnice paní Havlíková je pořadatelem všech cestopisných přednášek.  

4. Autorské čtení a beseda se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou dne 18.2.2019 v místní knihovně. Autorka románů“Slepá mapa, Hotýlek, Hana“ vzpomínala na své mládí, začátky tvorby, rodinný život, představitele hlavních postav svých románů, začátky hledání a navázání spolupráce s nakladatelstvím, motivaci výběru témat a mnoho
    dalšího. Knihovna byla zcela zaplněna, akce velmi zdařilá i díky spontánnosti, humoru a nadhledu paní Mornštajnové. Součástí setkání byla i autogramiáda a prodej knih.

5. Přednášky „Život v závislosti?“  dne 26.2.2019 v místní knihovně se zúčastnili především rodiče, které zajímala osobní a velmi upřímná zpověď bývalého narkomana (nyní pastora), i možnost pokládat nejrůznější otázky ohledně prevence  ze strany rodičů a možnosti a způsoby nápravy. 
Škoda, že tuto možnost nevyužilo více občanů Jablůnky, neboť přednáška byla poutavá, host zajímavý a výřečný. Žádná otázka nebyla nezodpovězena.

Plánované akce:
1. Dne 12.4.2019 pořádá místní knihovna návštěvu divadelního představení v Ostravě. Zájemci mají možnost zakoupit vstupenku v knihovně, dopravu hradí Obecní úřad.

2. K akci „Slet čarodějnic“ uvedli zástupci sdružení Jablůnka žije! následující:
Ve spolupráci s místní ZŠ byli osloveni rodiče všech žáků (formou elektronické žákovské knížky) s pozváním na pracovní schůzku 19.4.2019. Pokud se dostaví dostatečný počet rodičů ochotných podílet se na přípravě, organizaci s pořádajícím sdružením Jablůnka žije!, akce se uskuteční dne 30.4.2019.

3. „Dětský den“ pořádaný dne 8.6.2019 je připravován Royal Rangers (RR) ve spolupráci se Sportovně-kulturní komisí. Zástupce RR sdělil, že je připraveno téma a pestrý program. Místo konání akce bude upřesněno dle počasí formou letáků, hlášení rozhlasu.

4. V rámci diskuze bylo vyhodnoceno, že schází akce sportovního zaměření. Zástupkyně TJ Spartak zmínila sportovní akci „Pětiboj“ na tenisových kurtech, realizovanou před několika lety. Zástupci spolků a organizací připraví na další poradu návrhy k uspořádání sportovních akcí s ohledem na možnosti a věk členů.

5. Místní knihovna pokračuje v tradici „Čtení dětem“.

6. „Pasování prvňáčků na čtenáře“ – jedná se o 1. ročník, jenž bude uspořádán v prostorách knihovny. Hostem bude dětmi oblíbený ilustrátor Adolf Dudek.    

Závěr:
Termín 4. porady Sportovně-kulturní komise:  v úterý 7. května 2019, v 17.00 hodin, v prostorách Sokolovny, 1. patro.


Za sportovně-kulturní komisi:   Adriana Bulová
                               
 

Zápis z porady ke stažení zde.


15. 3. 2019 Zobrazit méně

Program 6. zasedání zastupitelstva obce Jablůnka

Obecní úřad Jablůnka v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Jablůnka, svolaného starostou obce Jablůnka v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích na 20. března 2019 od 17:00 hodin.

13. 3. 2019 Zobrazit více

Den otevřených dveří společnosti VaK Vsetín, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. si Vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří, který se koná u příležitosti "Světového dne vody".

11. 3. 2019 Zobrazit více

Požární poplach

Výjezdová jednotka obce Jablůnka byla dnes 10.3. 2019 v 15:11 hodin, vyslána k požáru komína do obce Hošťálková.

10. 3. 2019

Nocování s Andersenem 

Tradiční akce, která probíhá v knihovnách a školách po celé zemi se i letos uskuteční v pátek 29. března 2019 v prostorách jablůnecké knihovny.

8. 3. 2019 Zobrazit více

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 25. března 2019

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se částí obce Jablůnka ve dne:

7. 3. 2019 Zobrazit více

Investiční a neinvestiční akce na rok 2019

Plánované investiční a neinvestiční akce pro rok 2019.

5. 3. 2019 Zobrazit více

Stránka