Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Obecní úřad uzavřen

Dnes tj. 21.6. 2018 bude Obecní úřad uzavřen od 10.00 hodin - 15.00 hodin.

21. 6. 2018 Zobrazit více

Sokolovna uzavřena

Obecní úřad Jablůnka informuje občany, že od dnešního dne tj. 21.6. 2018 do 31.8. 2018 je sokolovna (kromě posilovny) z technických důvodů uzavřena.
Děkujeme za pochopení

21. 6. 2018

Ovčácký den na Valašsku

Dne 23. června 2018 od 10.00 hod. se koná Ovčácký den, v areálu Střední zemědělské a přírodovědné školy v Rožnově pod Radhoštěm.

19. 6. 2018 Zobrazit více

Přírodovědná vycházka do okolí Jablůnky

V pátek 8. 6. 2018 se před budovou jablůnecké základní školy sešlo na čtyřicet účastníků přírodovědné vycházky pořádané již potřetí spolkem Jablůnka ŽIJE! Je potěšitelné, že zhruba polovinu z tohoto počtu tvořily děti. Nejednalo se pouze o místní občany, dostavili se i nadšení milovníci přírody ze Vsetína, nebo z Poličné.

18. 6. 2018 Zobrazit více

Pivní slavnosti v Jablůnce

Zveme Vás na již tradiční pivní slavnosti v Jablůnce v sobotu 16. 6. 2018.
Prvních 100 piv ZDARMA!!!

15. 6. 2018 Zobrazit více

Svoz odpadů v obci Jablůnka na II. pololetí 2018

Interval svozu komunálního odpadu je 1x za 14 dní, svozový den je úterý – každý sudý týden.

14. 6. 2018 Zobrazit více

Zápis z porady Sportovně-kulturní komise

Za účasti 10 zástupců spolků a organizací Jablůnky – za SPCCH, MŠ, ZŠ, JŽ!, ČSV, za Zastupitelstvo obce Jablůnka, SDH, TJ Spartak, ČSŽ.

Program:

  1. Přivítání, seznámení s programem
  2. Kontrola plánu akcí na první pololetí 2018
  3. Příprava plánu akcí na druhé pololetí r. 2018
  4. Zhodnocení práce SKK od r. 2014
  5. Diskuze, závěr

 

Ad 2. Zhodnocení průběhu jednotlivých akcí uskutečněných od ledna 2018

Ad 3. Plánované akce:

16. 6. 2018 Slavnosti piva na výletišti           30. 6. Fotbalová zábava na výletišti

6. 7. soutěž hasičů o pohár starosty, 7. 7. hasičská zábava na výletišti

28. 7. Myslivecký den na výletišti

11. 8. 2018  - 4. ročník Dne medu a písniček – Český svaz včelařů

25. 8. Srpnová noc na výletišti          7. 9. Pouťová zábava na výletišti

Září 2018 – Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici

12. 10. Stezka odvahy                       30. 11. Vánoční jarmark na výletišti

1. 12. Zpívání u vánočního stromu, 31. 12. vítání nového roku u OÚ

Ad 4. Od zahájení činnosti SKK v r. 2014 se uskutečnilo celkem 18 porad  s průměrnou účastí  15  zástupců jablůneckých spolků a organizací

2014: 1 x porada SKK s účastí 25 zástupců, zorganizován 1. ročník Vánočního jarmarku

2015: 6 x porada SKK s účastí 20 – 25, kalendář akcí, 3 x Zpravodaj – registrace na MK, 510 let obce – výstava výtvarných prací a fotografií, plán rozvoje obce, 2. vánoční jarmark

2016: 5 x porada SKK s účastí 12 – 18, 1. ročník akce Ukliďme Česko – UkliĎme si Jablůnku, výtvarná výstava obrazů k výročí 110. narození Karla Hofmana, snahy o rekonstrukci kříže z r. 1771, 3. vánoční jarmark

2017: 4x porada SKK s účastí 6 – 15, 1. ročník velikonočního jarmarku, výstava fotografií z historie J. v knihovně, 4. vánoční jarmark

2018: 2 x porada SKK s účastí 7 – 10, 2. ročník velikonočního jarmarku, ukončení činnosti SKK  - vzhedem ke komunílním volbám - v říjnu 2018

Ad 5. V rámci diskuze zazněl návrh, který už jsme kdysi projednávali, ale k jeho realizaci nedošlo – nějakou vhodnou formou ocenit a veřejnosti připomenout významné občany obce, kteří se nějak prosadili např. v oblasti sportu, kultury, společenského dění apod. Návrhy jmen se zdůvodněním kandidatury zasílejte předsedovi SKK.

Zazněl rovněž názor, že práce SKK měla smysl a bylo by škoda na ni v příštím volebním období nenavázat.

Poděkování předsedy SKK Luďka Drlíka členům komise – zastupitelům zvoleným do SKK -Věře Martínkové, Zdeňku Mrlinovi a Petru Brinčekovi a především všem zástupcům spolků a organizací, kteří se účastnili porad komise, díky za práci pro veřejnost a za spolupráci při plánování akcí a tvorbě kalendáře akcí.

 

Luděk Drlík, předseda SKK

P. S.: Kdo si chce připomenout, o čem se na poradách SKK jednalo, má možnost nalézt zápisy ze SKK na webových stránkách obce zde.


12. 6. 2018 Zobrazit méně

"Pirátský" dětský den

Volejbalový tým Draci ve spolupráci s OÚ Jablůnka, Základní školou a Mateřskou školou pořádá na výletišti v Jablůnce zítra od 14.00 hodin Dětský den.

8. 6. 2018 Zobrazit více

Pozvánka na poradu Sportovně – kulturní komise

Zveme zástupce jablůneckých organizací a spolků na poradu sportovně - kulturní komise, která se uskuteční dnes od 16 hodin v zasedací místnosti OÚ.

6. 6. 2018 Zobrazit více

Osvědčení o úspoře energií

Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, kterou obec Jablůnka v roce 2017 vytřídila a předala k využití.

4. 6. 2018 Zobrazit více

Stránka