Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Přednáška Španělsko & Portugalsko

Knihovna Jablůnka pořádá cestovatelskou přednášku v úterý 30. ledna od 18 hodin.

25. 1. 2018 Zobrazit více

Kam s použitými pneumatikami?

Potřebujete se zbavit bezplatně starých pneumatik? Nevozte nám je do sběrného dvora v obci! Sběrný dvůr není to pravé místo pro odevzdání těchto pneumatik. Máte jinou možnost, jak zdarma odevzdat tyto staré pneumatiky.

23. 1. 2018 Zobrazit více

Porada Sportovně - kulturní komise

Srdečně zveme zástupce zájmových spolků a organizací v Jablůnce na první letošní poradu, která se uskuteční ve středu 31.1.2018 v 16 h v zasedací místnosti OÚ Jablůnka.

19. 1. 2018 Zobrazit více

Fotografie Rozsvícení vánočního stromečku 2017

Podívejte se na sérii fotek z Rozsvícení vánočního stromečku před obecním úřadem z prosince minulého roku.

18. 1. 2018 Zobrazit více

Výzva pro chovatele prasat - Nařízení státní veterinární správy - AFRICKÝ MOR PRASAT

Upozorňujeme všechny chovatele prasat (velkochov i malochov), že na základě nařízení státní veterinární správy, jsou všichni chovatele povinni nahlásit příslušné obci údaje o jejich chovu. (výčet všech údajů, které musí chovatelé obci nahlásit najdete v příloze) a to do 31. 1. 2018.

16. 1. 2018 Zobrazit více

Výsledky voleb v naší obci

V seznamu pro tyto volby v obci bylo 1632 oprávněných voličů, z toho jich celkem hlasovalo 978. Volební účast byla těsně pod 60 procent.

15. 1. 2018 Zobrazit více

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky dle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů(zákon o volbě prezidenta republiky).

12. 1. 2018 Zobrazit více

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 12. 2017

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 9,1 % na 14 040, počet hlášených volných pracovních míst klesl o 3,6 % na 7 975 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,43 %.

K 31. 12. 2017 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 14 040 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 1 174 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 5 808 osob. Z tohoto počtu bylo 13 043 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 1 153 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 5 925.

V průběhu měsíce prosince bylo nově zaevidováno 2 650 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 508 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 645 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 476 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 789 osob méně než v předchozím měsíci a o 393 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 818, tj. o 655 méně než v předchozím měsíci a o 231 méně než v prosinci minulého roku, 149 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 65 méně než v předchozím měsíci a o 106 méně než ve stejném období minulého roku, 403 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nebyl zaznamenán. Meziměsíční nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce to bylo v okrese Uherské Hradiště (11,2 %), následoval okres Kroměříž (9,8 %), okres Vsetín (9,2 %) a nejméně vzrostla nezaměstnanost v okrese Zlín (6,8 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 6 597 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 47,0 %. V evidenci bylo 2 675 osob se zdravotním postižením, což představovalo 19,1 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 603 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 24 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 409 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,3 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 934 uchazečů o zaměstnání, tj. 35,1 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 ‑ 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 12. 2017 meziměsíčně vzrostl na 3,4 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly okresy Kroměříž (4,1 %) a Vsetín (4,1 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Uherské Hradiště (3,2 %) a okres Zlín (2,7 %).

Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 3,3 %, podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na hodnotu 3,6 %.

Kraj evidoval k 31. 12. 2017 celkem 7 975 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 300 nižší než v předchozím měsíci a o 1 447 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,8 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (2,9). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 720 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 3,7 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 580, na jedno volné místo připadalo 0,2 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2017 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 2 773 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 1 607 uchazečů.

V tomto měsíci byly podpořeny prostřednictvím SÚPM – SVČ pouze 2 osoby – jednalo se o truhlářství a kavárnu s květinářstvím.

 

Nezaměstnanost v okrese Vsetín zde.


11. 1. 2018 Zobrazit méně

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2018

Děkujeme všem ochotným lidem, kteří na počátku Nového roku otevřeli svá srdce a dveře tříkrálovým koledníkům v naší obci.

10. 1. 2018 Zobrazit více

Tříkrálová sbírka 2018

Vydejte se správným směrem prostřednictvím Tříkrálové sbírky a pomozte těm, kteří pomoc potřebují.

5. 1. 2018 Zobrazit více

Stránka