Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Benefiční koncert

Cimbálová muzika Malá jasénka a tým organizátorů Vás srdečně zvou na benefiční koncert, který se koná v sobotu 22.4.2017 v 18:00 hod. v evangelickém kostele v Růžďce.

21. 4. 2017 Zobrazit více

Zrušení akce Ukliďme Česko, Ukliďme si Jablůnku

Vzhledem k nepřízni počasí se bez stanovení náhradního termínu ruší
úklidová akce s názvem Ukliďme Česko - Ukliďme si Jablůnku, která se měla konat v sobotu 22. 4. 2017.

20. 4. 2017 Zobrazit více

Velikonoční řemeslný jarmark v Jablůnce

S předem nejistým výsledkem se do příprav velikonočního jarmarku, této dosud v Jablůnce nevyzkoušené akce, pustili členové sportovně – kulturní komise zastupitelstva obce Jablůnka.

Volba termínu (Zelený čtvrtek 13. 4. 2017), nejisté počasí, podpora akce ze strany spolků a obce, zájem občanů a také to, co všechno budeme schopni návštěvníkům jarmarku nabídnout, to byly předem neznámé a nejisté okolnosti. Fotografie z jarmarku svědčí o tom, že se nakonec (skoro) všechno vydařilo. Velké poděkování patří obci Jablůnka za materiální podporu akce, spolku Jablůnka ŽIJE! jako hlavnímu organizátoru, hasičům za zapůjčení areálu a jeho vybavení, myslivcům za výtečný guláš, včelařům za skvělou medovinu, členkám Českého svazu žen v Jablůnce za podporu dílniček pro děti a prodej cukrovinek, všem prodejcům a řemeslníkům, kteří předváděli svou zručnost, dětem a paním učitelkám z naší základní a mateřské školy za pěkná vystoupení, cimbálové muzice za podbarvení příjemné atmosféry jarmarku a samozřejmě všem návštěvníkům jarmarku, bez kterých by to prostě nemělo smysl. Zvláštní uznání si zaslouží všichni ti, kteří zkrášlili svými výtvarnými dekoracemi pestrou velikonoční výstavku, a ti, kteří připravili zajímavé tvořivé dílničky pro děti. Výstavka je j vidění do konce dubna v jablůnecké knihovně. Velikonoční jarmark úspěšně rozšířil už tak pestrou nabídku obecních akcí určených pro veřejnost, připomněl nám krásu velikonočních tradic a řemeslnou zručnost Valachů.

 

Za SKK Luděk Drlík

JarmarkJarmark

Jarmark

 

Více fotografií naleznete zde.


20. 4. 2017 Zobrazit méně

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se částí obce Jablůnka.

18. 4. 2017 Zobrazit více

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Jablůnka

Ředitelka Mateřské školy Jablůnka, okres Vsetín, příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 34 odst.1) a odst. 2) a po dohodě se zřizovatelem Obcí Jablůnka stanoví pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 místo, termín a dobu zápisu.

12. 4. 2017 Zobrazit více

Schválené dotace

Vážení spoluobčané,tak jak jsem Vás informoval v prosincovém zpravodaji o dotačních titulech na rok 2017, tak některé z nich již byly schváleny a můžeme tyto akce spustit.

11. 4. 2017 Zobrazit více

Aktualizace kalendáře akcí 2017

Na stránkách byl aktualizován Kalendář akcí na  rok 2017.

10. 4. 2017 Zobrazit více

Odvolání akce Ukliďme Česko!!!

Upozorňujeme občany, že vzhledem ke špatnému počasí odvoláváme akci Ukliďme Česko - Ukliďme si Jablůnku dne 8. 4. 2017. Úklidy bychom uskutečnili v náhradním termínu 22. 4. 2017, snad bude lépe.

7. 4. 2017 Zobrazit více

Bioodpad

Upozorňujeme občany, že  od pondělí 3. 4. 2017 je již otevřeno místo pro uložení bioodpadu u bývalé vodárny.

7. 4. 2017 Zobrazit více

Hromadné očkování psů a koček proti vzteklině

Tradiční jarní očkování bude provedeno v Jablůnce v pátek 7. dubna 2017.

6. 4. 2017 Zobrazit více

Stránka